SAPI sa pridalo k výzve na doplnenie Pláu obnovy a odolnosti SR

SAPI
14. 01. 2021Zástupcom Európskej komisie a  Vlády SR  zaslalo 20 mimovládnych organizácii (vrátane SAPI) Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

Ministerstvo financií SR (MF SR) zaslalo tesne Vianocami Európskej komisii (EK) prvý komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti. V rámci priority „Zelené Slovensko“ by mali byť sumou 1 900 mil. € financované štyri komponenty: 1) obnoviteľné zdroje a energetické siete; 2) zelená obnova budov; 3) modernizácia železníc a 4) dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá.

Oceňujeme snahu MF SR a ďalších štátnych inštitúcií pripraviť plán v tejto náročnej dobe a  krátkom čase, no znepokojuje nás spôsob, akým bola do prípravy zapojená verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií či samospráv. V procese chýbali postupy vyžadované Aarhuským dohovorom, Európskym kódexom správania pre partnerstvo či Iniciatívou pre otvorené vládnutie a pravdepodobne aj v dôsledku minimálnej odbornej verejnej diskusie návrh neobsahuje najefektívnejšie opatrenia v dôležitých oblastiach.

SAPI aj ďalšie organizácie opätovne ponúkli aj svoje kapacity a expertízu. Mimovládne organizácie združené v Iniciatíve Zelený reštart a ďalšie, nielen environmentálne, organizácie dlhodobo upozorňujú na opatrenia, ktoré by plán nemal opomínať. Na poslednom stretnutí na MF SR sme boli ubezpečení, že finálny návrh pred odoslaním EK uvidíme, no nestalo sa tak. Plán bol odoslaný 22.12.2020, jeho znenie zostáva neverejné, keďže ministerstvo zverejnilo len krátke zhrnutie.

Spolu s ďalšími organizáciami preto vo výzve žiadame MF SR a vecne príslušné ministerstvá, aby v zostávajúcom čase realizovali skutočné konzultácie s odbornou verejnosťou a do Plánu doplnili v rámci priority Zelené Slovensko tematické okruhy Odolná a zelená krajina a Rozvoj cyklistickej dopravy. Zároveň navrhujeme finančne posilniť okruh Obnoviteľné zdroje a energetické siete a  doplniť aktivitu zameranú na vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky.

Okruh Odolná a zelená krajina má zahŕňať opatrenia na zvýšenie odolnosti a podporu adaptácie urbanizovanej, lesnej aj poľnohospodárskej krajiny na zmenu klímy, najmä plánovanie a realizácie pozemkových úprav, vodozádržných zelených opatrení v lesnej a poľnohospodárskej krajine, obnovu prirodzených lesov a biotopov, výsadbu zelene, vsakovacích pásov, alejí, obnovu záplavových oblastí, vrátane mokradí či riečnych ramien.

Okruh Rozvoj cyklistickej dopravy cieli na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej doprave v mestách a prímestských oblastiach, pripravuje spoločnosť na digitálnu a zelenú transformáciu (zníženie frekvencie dochádzania do práce, posilňovanie verejnej dopravy a i.) a znižuje negatívne dopady dopravy na životné prostredie (čistota vzduchu, klimatické zmeny).

Komentáre

Súvisiace

Klaster SAPI oslávil 3 roky

Klastrová organizácia, ktorú vytvorila SAPI, je na Slovensku jedinečná platforma, spájajúca podniky, výskumno vývojové inštitúcie a štátny sektor pre podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Napriek skutočnosti, že klastre sú v zahraničí nositelia inovácií, Slovensko v uchopení rozvoja klastrov zaostáva.

21. 07. 2022VIAC

 

SAPI súčasťou diskusie o budúcnosti OZE

Národný energetický a klimatický plán Slovenska viac nie je aktuálny a potrebuje revíziu. V oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná medzirezortná spolupráca. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE oficiálne ponúkla štátnym inštitúciám odbornosť a medzinárodné skúsenosti.

02. 03. 2021VIAC

 

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES - prihláste sa aj vy, vstup je voľný

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES

11. 10. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek