Klaster SAPI oslávil 3 roky

Ján Karaba

SAPI
21. 07. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

21. júl 2022

 

Klaster SAPI oslávil 3 roky

Ide príkladom aj pre ďalšie odvetvia, pomôže už aj štát

Klastrová organizácia, ktorú vytvorila SAPI, je na Slovensku jedinečná platforma, spájajúca podniky, výskumno vývojové inštitúcie a štátny sektor pre podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Napriek skutočnosti, že klastre sú v zahraničí nositelia inovácií, Slovensko v uchopení rozvoja klastrov zaostáva. Zmeniť by to podľa SAPI mohol nový operačný program Slovensko 21 – 27, v ktorom Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA plánujú zaradiť klastre medzi oprávnených žiadateľov podpory.

 

SAPI klaster obnoviteľnej energie bol založený v roku 2019 ako startup klaster so zameraním na rozširovanie a prepájanie znalostí a skúseností o efektívnom využívaní technológii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci domény priemyslu pre 21.storočie. Klaster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré má v súčasnosti 135 aktívnych členov - podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví OZE s celkovým ročným obratom viac ako 2,5 mld. EUR a viacerých partnerov spomedzi organizácii štátnej správy a správy a výskumných, vývojových a vzdelávacích inštitúcií. Klaster chce vytvárať efektívnu platformu na prepájanie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov a partnerov, so zameraním na sektor obnoviteľnej energetiky. Aj preto je súčasťou sociálna sieť, ktorá spája odborníkov zo sektora OZE, aby si mohli vymieňať znalosti a skúsenosti.

 

Zahraničné skúsenosti

V severských krajinách, ako napríklad Dánsko a Švédsko sú klastre veľmi dôležité pri rozvoji ekonomiky. Sú nositeľom inovácií, združujú partnerov a štartujú projekty, ktoré výraznou mierou urýchľujú progres spoločnosti a trhového prostredia. Napriek pozitívnym zahraničným skúsenostiam na Slovensku takéto formy spolupráce existujú len veľmi obmedzenom rozsahu. Štát ešte stále nedokázal klastre oceniť ako nositeľov ekonomicky prínosných aktivít, čo znamená, že nemajú takmer žiadne možnosti čerpania dotačných prostriedkov. Je to absurdné, pretože spojenie výskumu a vývoja so súkromným a verejným sektorom je ten najlepší predpoklad pre pokrok. Z takejto spolupráce môžu ťažiť univerzity, ktoré získajú zdroje pre výskum, malé a stredné podniky, ktoré získajú prístup k inováciám, ktoré môžu predstavovať konkurenčnú výhodu a samozrejme štát, ktorý bude profitovať z rozvinutej ekonomiky,“ približuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá stojí za klastrom.  

 

Svitá na lepšie časy

Napriek tomu, že  klastrové organizácie fungujú v Európe už dlhé roky, na Slovensku sa klastre mohli prvýkrát uchádzať o verejnú podporu až v roku 2020. Nepriaznivú situáciu by mohol zmeniť nový operačný program Slovensko 21 – 27, v ktorom by už Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA mali klastre zaradiť medzi oprávnených žiadateľov podpory. Možnosť získania podpory zo strany štátu by zatraktívnila koncept klastrov na Slovensku. Príklady zo zahraničia jasne ukazujú, že ide o významný spôsob sieťovania súkromného a verejného sektora a, dovolím si povedať, že to na Slovensku potvrdzuje a SAPI klaster, ktorý je už po troch rokoch fungovania významným partnerom v sektore OZE, a to tak pre štát, ako aj pre súkromnú sféru,“ hodnotí Ján Karaba.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

 

 

Komentáre

Súvisiace

SAPI súčasťou diskusie o budúcnosti OZE

Národný energetický a klimatický plán Slovenska viac nie je aktuálny a potrebuje revíziu. V oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná medzirezortná spolupráca. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE oficiálne ponúkla štátnym inštitúciám odbornosť a medzinárodné skúsenosti.

02. 03. 2021VIAC

 

SAPI sa pridalo k výzve na doplnenie Pláu obnovy a odolnosti SR

Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR zaslalo 20 mimovládnych organizácii (vrátane SAPI) Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

14. 01. 2021VIAC

 

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES - prihláste sa aj vy, vstup je voľný

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES

11. 10. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek