SAPI: Rozvoj fotovoltiky v roku 2023 prekonal očakávania

SAPI
17. 01. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

17. január 2024

  

SAPI: Rozvoj fotovoltiky v roku 2023 prekonal očakávania

 

Rok 2023 priniesol dlho očakávané oživenie sektora obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vyplýva to z dát, ktoré Slovenskej asociácii fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) poskytli distribučné spoločnosti. Celkový nárast inštalovanej kapacity bol až o 400% vyšší v porovnaní s rokom 2022. Podľa SAPI ide o dôležitý míľnik v rozvoji fotovoltického trhu, ktorý takmer 10 rokov stagnoval.

 Podľa údajov regionálnych distribučných spoločností o pripojených elektrárňach v roku 2023 bolo na celom území Slovenska pripojených spolu 21 307 nových obnoviteľných zdrojov s celkovým výkonom 266,9 MW, čo je približne o 200 MW viac, ako bolo pripojených v roku 2022. Najviac, 11 202 elektrární s celkovým výkonom 107,8 MW sa pripojilo na západnom Slovensku (ide o cca 54 % z počtu inštalácií aj inštalovanej kapacity), nasledovalo stredné Slovensko so 6 028 novými elektrárňami s celkovým výkonom 102,8 MW. Najmenej sa pripájalo na východnom Slovensku, kde pribudlo 4 077 elektrární s výkonom 56,3 MW.

 Obrovský záujem domácností a firiem

Najväčší podiel na medziročnom prírastku mali malé fotovoltické rezidenčné zdroje, ktoré predstavovali 92% z celkového počtu inštalácií a 52 % celkového nárastu inštalovanej kapacity. „Rezidenčné zdroje potvrdili svoju dominanciu na Slovensku a prekvapili aj priemerným výkonom inštalácie, ktorý bol na úrovni 7,06 kW. Masívne prírastky podporili jednak obavy zo zdražovania energií, no veľkú úlohu zohral dobre nastavený systém podpory – Zelená domácnostiam II. V tomto smere musím vyzdvihnúť prácu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ako aj Ministerstva hospodárstva SR (MH SR),“ hodnotí riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 Zaujímavé čísla možno pozorovať aj pri lokálnych zdrojoch, ktorých podiel na nových inštaláciách predstavoval 39,75%. Ide o elektrárne vyrábajúce pre spotrebu priamo v mieste výroby. Aj tu treba podľa SAPI oceniť aktivity SIEA a MH SR, ktoré sa pretavili do troch dotačných výziev na výstavbu lokálnych zdrojov pre samosprávy a podniky. Lokálnych zdrojov pribudlo naviac na západe Slovenska (666), pričom priemerný inštalovaný výkon predstavoval 48,8 kW. Citeľne vyšší priemerný inštalovaný výkon bol na východe (65 KW) a na strednom Slovensku bol priemerný inštalovaný výkon v porovnaní so západom takmer dvojnásobný (89,1kW).

 Zaostávajú veľké projekty

Poslednú kategóriu predstavujú komerčné zdroje, teda elektrárne vyrábajúce elektrinu priamo na predaj. Tie sú z pohľadu rozvoja sektora OZE, ako aj z pohľadu nových prírastkov inštalovaných kapacít pre krajiny západnej Európy najzaujímavejšie. „Na rozdiel od rezidenčných a lokálnych zdrojov, pri komerčných zdrojoch, ktoré dodávajú elektrinu priamo do siete, Slovensko výrazne zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Rok 2023 mal v tomto smere priniesť oživenie, no podiel 8,36% na celkovom novom inštalovanom výkone je, obzvlášť pri pozemných inštaláciách, stále veľmi nízky. Aby sme boli konkrétni, najviac novej kapacity 21 MW (až 94 % z celkovej novoinštalovanej kapacity komerčných zdrojov) pribudlo na strednom Slovensku, kde však stále hovoríme o priemernej veľkosti jednej elektrárne len 1 MW. Veľké elektrárne s výkonom nad 5 MW sa teda ešte nepodarilo postaviť a pripojiť,“ približuje Karaba.

 Slovensko sa odrazilo z dna

Čísla z distribučných spoločností ukazujú podľa riaditeľa SAPI pozitívny trend. „Po desaťročí stagnácie to vyzerá tak, že sa trh s fotovoltikou opäť prebudil, no je potrebné ďalej pracovať na odstránení bariér rozvoja a vytvorení transparentného a motivačného prostredia pre investorov. Záujem o obnoviteľné zdroje evidujeme zo strany súkromných investorov aj samospráv. Problémy však spôsobujú zdĺhavé povoľovacie procesy a problematické čerpanie kapacít uvoľnených Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou (SEPS) v apríli 2021. Na ťahu je teda nová vláda, aby vytvorila podmienky, ktoré umožnia investorom pretaviť záujem o OZE v skutočné investície,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Najväčšia asociácia presadzujúca rozvoj OZE mení názov

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) bude volať „SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky“.

17. 06. 2024VIAC

 

Predaj tepelných čerpadiel medziročne klesol, dlhodobo však stále zaznamenávajú rastúci trend

Pokles predaja tepelných čerpadiel zaznamenala v roku 2023 celá Európska únia. Kým celoeurópsky predaj klesol o približne 5 %, Slovensko zaznamenalo v porovnaní s rokom 2022 až 16 % pokles.

13. 06. 2024VIAC

 

Obnoviteľné zdroje v roku 2023 vyrobili vo svete takmer tretinu elektriny

Podľa štúdie londýnskeho think-tanku Ember vyprodukovali minulý rok obnoviteľné zdroje energie (OZE) celosvetovo takmer tretinu (30,3 %) elektrickej energie. Veterné elektrárne zvýšili svoju výrobu minulý rok o 10 %, pričom práve európske krajiny patria k lídrom z pohľadu podielu energie z vetra na celkovej výrobe elektriny.

16. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek