Prieskum ukázal, že u Slovákov vyhrávajú najmä obnoviteľné zdroje energií

SAPI
22. 11. 2023Podľa septembrového prieskumu agentúry 2muse rastie u slovenských občanov podpora pre obnoviteľné zdroje masívnym tempom. V porovnaní s tradičnejšími zdrojmi, ako sú napríklad jadrové alebo paroplynové elektrárne, majú OZE u obyvateľov značný náskok. Napríklad iba solárna energia má podporu až 81% respondentov, zatiaľ čo u jadra ide o podporu 44%. Prieskum nám však ukazuje aj rozdiel medzi podporou jednotlivých technológií zo strany obyvateľov a ich reálnym využitím. 

Napríklad geotermálna aj veterná energia majú viac než 70% podporu, hoci v ich využití stále zaostávame a ich rozvoju stále bránia bariéry, na ktoré sa upozorňuje už dlhoročne. O OZE majú záujem nielen občania, ale aj samosprávy a najmä investori. Veríme preto, že čím skôr začneme evidovať posun v odstraňovaní hlavných bariér ich rozvoja a nárast v počte inštalácií OZE, ktoré by tento záujem patrične reflektovali a posunuli nás aj k naplneniu - a dokonca až k presiahnutiu - cieľov v našom Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne.

Komentáre

Súvisiace

Energetická transformácia pokračuje, OZE sú stále na vzostupe

Spoločnosť Ember zverejnila správu o využití obnoviteľných a fosílnych zdrojov v európskej elektroenergetike za rok 2023 a výsledky nás rozhodne tešia.

14. 02. 2024VIAC

 

Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie u podnikateľov vo fotovoltike

Dňa 6. 2. 2024 vykonal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky u podnikateľov pôsobiacich v sektore fotovoltiky na základe podozrenia z uzavretia dohody obmedzujúcej súťaž neohlásené inšpekcie.

14. 02. 2024VIAC

 

Analýza Medzinárodnej agentúry pre energiu ukazuje trajektóriu rozvoja OZE v nadchádzajúcich rokoch

Podľa analýzy Renewables 2023, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), pribudlo v tomto roku celosvetovo až 510 GW nových obnoviteľných zdrojov. Najväčší podiel mala solárna energia, ktorá tvorila až 75% tohtoročnej inštalovanej kapacity.

17. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek