VI. ročník konferencie SEA/EIA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022

SAPI
21. 09. 2022Pozvánka na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2022


Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Katedrou environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava pripravili odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA. Konferencia si dáva za cieľ vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách. Cieľová skupina konferencie je pritom naozaj široká a na svoje si prídu pracovníci z oblasti životného prostredia, záujemcovia z mimovládnych organizácií, vedecký pracovníci, pedagógovia a študenti z vysokých škôl, ale aj ktokoľvek iný kto sa zaujíma o ochranu prírody a krajiny.

Na konferencii sa budú preberať otázky k nasledujúcim tematickým okruhom:

·       Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny

·       Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny

·       Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

Konferencie, ktorá prebehne v Hoteli Senec11. a 12. októbra sa môže bezplatne zúčastniť každý záujemca, ktorý vyplní registračný formulár. Bližšie informácie ku konferencii, ako aj presný program podujatia, môžete nájsť TU.

Komentáre

Súvisiace

Central European Energy Conference 2022

Pod záštitou premiéra Eduarda Hegera sa 21. novembra uskutoční konferencia Central European Energy Conference 2022. Sheraton Bratislava Hotel počas celodenného programu privíta predstaviteľov ministerstiev, medzivládnych a mimovládnych organizácií, výskumných centier a akadémie z celej Európy, ktorí budú diskutovať hneď o niekoľkých témach ovplyvňujúcich charakter súčasnej energetiky.

21. 09. 2022VIAC

 

ENERGOFÓRUM® 2022

V polovici októbra Nízke Tatry ožijú a privítajú rôznorodých odborníkov na energetiku! V Hoteli Partizán sa totiž 13. a 14. októbra uskutoční už šestnásty ročník konferencie ENERGOFÓRUM®, na ktorej sa zídu experti z vládnej, mimovládnej, súkromnej i akademickej sféry, aby prebrali najaktuálnejšie a najhorúcejšie témy, ktoré v súčasnosti určujú energetickú politiku Slovenska.

21. 09. 2022VIAC

 

Drevo v energetike: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla?

Už 28. septembra sa od 17:00 hod uskutoční panelová diskusia na tému Drevo v energetike: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla? V súčasnej energetickej kríze hľadá Slovensko vhodnú náhradu za importovaný zemný plyn, a podľa lesníkov by mohla biomasa pokryť až 16% jeho spotreby.

21. 09. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek