VI. ročník konferencie SEA/EIA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022

SAPI
21. 09. 2022Pozvánka na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2022


Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Katedrou environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava pripravili odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA. Konferencia si dáva za cieľ vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách. Cieľová skupina konferencie je pritom naozaj široká a na svoje si prídu pracovníci z oblasti životného prostredia, záujemcovia z mimovládnych organizácií, vedecký pracovníci, pedagógovia a študenti z vysokých škôl, ale aj ktokoľvek iný kto sa zaujíma o ochranu prírody a krajiny.

Na konferencii sa budú preberať otázky k nasledujúcim tematickým okruhom:

·       Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny

·       Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny

·       Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

Konferencie, ktorá prebehne v Hoteli Senec11. a 12. októbra sa môže bezplatne zúčastniť každý záujemca, ktorý vyplní registračný formulár. Bližšie informácie ku konferencii, ako aj presný program podujatia, môžete nájsť TU.

Komentáre

Súvisiace

Solární energie a akumulace v ČR

Už 30. mája nás v Prahe privíta Solární asociace na 7. ročníku konferencie Solární energie a akumulace v ČR. Počas celodenného programu sa otvoria najaktuálnejšie témy v oblasti obnoviteľných zdrojov.

16. 05. 2023VIAC

 

Registrácia na SAPI Energy Conference 2023 je oficiálne spustená

Od dnešného dňa máte možnosť zaregistrovať sa na tohtoročnú SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec. Dvojdňový program, ako aj registračný formulár, môžete nájsť na našej webovej stránke.

03. 05. 2023VIAC

 

Čo stojí v ceste využitia obnoviteľných zdrojov energií

Portál venergetike.sk prináša v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť diskusiu zaujímavých hostí na túto tému v rámci už 5. online konferencie z cyklu SmartNRGForum.

17. 04. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek