VI. ročník konferencie SEA/EIA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022

SAPI
21. 09. 2022Pozvánka na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2022


Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Katedrou environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava pripravili odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA. Konferencia si dáva za cieľ vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách. Cieľová skupina konferencie je pritom naozaj široká a na svoje si prídu pracovníci z oblasti životného prostredia, záujemcovia z mimovládnych organizácií, vedecký pracovníci, pedagógovia a študenti z vysokých škôl, ale aj ktokoľvek iný kto sa zaujíma o ochranu prírody a krajiny.

Na konferencii sa budú preberať otázky k nasledujúcim tematickým okruhom:

·       Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny

·       Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny

·       Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

Konferencie, ktorá prebehne v Hoteli Senec11. a 12. októbra sa môže bezplatne zúčastniť každý záujemca, ktorý vyplní registračný formulár. Bližšie informácie ku konferencii, ako aj presný program podujatia, môžete nájsť TU.

Komentáre

Súvisiace

Solární energie a akumulace 2024

Dvojdenný formát tohtoročnej konferencie poskytne dostatočný priestor pre diskusiu o komplexných otázkach spojených s výrobou energie.

24. 04. 2024VIAC

 

Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (14. ročník)

17. 04. 2024VIAC

 

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb.

06. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek