VI. ročník konferencie SEA/EIA 2022

11.10.2022 - 12.10.2022

SAPI
21. 09. 2022Pozvánka na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2022


Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Katedrou environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava pripravili odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA. Konferencia si dáva za cieľ vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách. Cieľová skupina konferencie je pritom naozaj široká a na svoje si prídu pracovníci z oblasti životného prostredia, záujemcovia z mimovládnych organizácií, vedecký pracovníci, pedagógovia a študenti z vysokých škôl, ale aj ktokoľvek iný kto sa zaujíma o ochranu prírody a krajiny.

Na konferencii sa budú preberať otázky k nasledujúcim tematickým okruhom:

·       Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny

·       Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny

·       Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia

Konferencie, ktorá prebehne v Hoteli Senec11. a 12. októbra sa môže bezplatne zúčastniť každý záujemca, ktorý vyplní registračný formulár. Bližšie informácie ku konferencii, ako aj presný program podujatia, môžete nájsť TU.

Komentáre

Súvisiace

Veletrh Solar Praha

V dňoch 9. až 11. februára sa v Prahe uskutoční veľtrh Solar Praha.

20. 01. 2023VIAC

 

Výstava Infotherma 2023

Už 28. ročník medzinárodnej výstavy Infotherma sa uskutoční v dňoch 23. až 26. januára v Ostrave.

20. 01. 2023VIAC

 

Akumulace a fotovoltaika ve stavbách (AKU-BAT)

Už 24. januára sa na pôde VUT v Brne stretnú odborníci z oblasti legislatívy, energetiky, a technických riešení, aby spolu prediskutovali možnosti využitia fotovoltiky a batériových úložísk v stavebnom odvetví.

20. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek