Poľsko sa vydáva cestou geotermálnej energie

SAPI
07. 12. 2022Hoci je Poľsko aj naďalej do veľkej miery závislé na využívaní uhlia, nie je možné opomenúť pokroky, ktoré náš sused robí v oblasti obnoviteľných zdrojov. Okrem širšieho využitia solárnej a veternej energie sa poľská vláda najnovšie začína viac zaoberať aj potenciálom geotermálnej energie a predstavila svoj Viacročný program rozvoja využívania geotermálnych zdrojov.

 V tomto pláne približuje aktivity, ktorými chce do roku 2040 podporiť rozvoj geotermálnej energie a znížiť možné investičné riziko, ktoré je s ňou spájané. Zrejme najzásadnejším opatrením je sprístupnenie grantovej schémy pre mestá a obce, ktorá im môže zafinancovať až 100% výdavkov spojených s prieskumnými vrtmi. Poľská vláda verí, že takéto pokrytie rizík môže motivovať samosprávy k využitiu ich geotermálneho potenciálu. My zase veríme, že by sme sa takejto podpory geotermálnej energie mohli dočkať aj na Slovensku.

Komentáre

Súvisiace

Geotermálna energia má v tepelnom nemeckom sektore zohrať kľúčovú úlohu

Nemecký kancelár Olaf Scholz avizoval, že by sa mala geotermálna energia v nadchádzajúcich rokoch tešiť čoraz väčšej podpore. Do roku 2030 by mal podiel geotermálu vo výrobe tepla narásť až 10-násobne.

07. 09. 2023VIAC

 

Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti sľubuje rozvoj OZE

V najnovšej kapitole národného plánu obnovy, ktorá transponuje ciele plánu REPowerEU, bolo schválených hneď niekoľko opatrení, ktoré avizujú podporu geotermálnej aj veternej energie.

03. 05. 2023VIAC

 

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek