Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

SAPI
31. 01. 2024Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie. Tá by mala zahŕňať zmapovanie dostupných geotermálnych ložísk vhodných na energetické využitie a vytvorenie komplexnej a transparentnej databázy. Podľa uznesenia by tiež mali vzniknúť podporné finančné mechanizmy, ktoré by dokázali pokryť prvotné investičné náklady. 

Európsky parlament tiež vyzýva štáty EÚ, aby vypracovali po vzore Poľska, Francúzska a Írska vlastné národné stratégie zamerané na rozvoj geotermálnej energie. Slovensko má taktiež významný geotermálny potenciál, ktorý si postupne začínajú uvedomovať aj investori a samosprávy. Geotermálna energia je zahrnutá aj v kapitole REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti v rámci opatrení na skrátenie povoľovacích procesov a pasportizácie geotermálnych vrtov.

Komentáre

Súvisiace

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Geotermálny vrt v Kežmarku je už v skúšobnej prevádzke

Po takmer dvoch rokoch od začiatku prác bol geotermálny vrt v Kežmarku spustený do skúšobnej prevádzky.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek