Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

SAPI
31. 01. 2024Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie. Tá by mala zahŕňať zmapovanie dostupných geotermálnych ložísk vhodných na energetické využitie a vytvorenie komplexnej a transparentnej databázy. Podľa uznesenia by tiež mali vzniknúť podporné finančné mechanizmy, ktoré by dokázali pokryť prvotné investičné náklady. 

Európsky parlament tiež vyzýva štáty EÚ, aby vypracovali po vzore Poľska, Francúzska a Írska vlastné národné stratégie zamerané na rozvoj geotermálnej energie. Slovensko má taktiež významný geotermálny potenciál, ktorý si postupne začínajú uvedomovať aj investori a samosprávy. Geotermálna energia je zahrnutá aj v kapitole REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti v rámci opatrení na skrátenie povoľovacích procesov a pasportizácie geotermálnych vrtov.

Komentáre

Súvisiace

Európske reformy trhu s elektrinou meškajú, Slovensko je jedno z mnohých previnilcov

Hoci bol európsky balík Čistá energia pre všetkých Európanov prijatý už v roku 2019, dodnes nebol plne implementovaný vo väčšine krajín EÚ. Až 21 krajín EÚ, vrátane Slovenska, je predmetom právnych konaní za nesplnenie týchto povinností.

03. 07. 2024VIAC

 

Vízia najsilnejšej frakcie Európskeho parlamentu - silnejšia ekonomika, slabšie environmentálne ciele

Dohoda zeleného rastu - taký symbolický názov by mohla podľa dokumentu s prioritami Európskej ľudovej strany niesť revidovaná Európska zelená dohoda. Konzervatívci navrhujú hlbšie zameranie sa na ekonomiku a energetickú bezpečnosť, argumentujúc, že súčasné prísne environmentálne regulácie môžu brzdiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

03. 07. 2024VIAC

 

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek