Podpora vodíka sa na Slovensku začína rozbiehať

SAPI
14. 06. 2023Vláda schválila s pripomienkami akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Podľa Ministerstva hospodárstva SR je cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové. Vytvorenie vodíkového ekosystému zároveň podľa neho prispeje k naplneniu klimatických cieľov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. 

Jedno z opatrení, ktoré sa v akčnom pláne spomína, je podpora vzniku pilotných projektov, ktoré by vyrábali vodík pri mieste spotreby za využitia už existujúcich alebo nových kapacít OZE – takzvaný obnoviteľný vodík nebiologického pôvodu. Vzhľadom na to, že vodík má najväčší potenciál práve pri dekarbonizácii priemyslu, by podpora takýchto projektov mohla značne pomôcť pri dosiahnutí slovenských klimatických cieľov.

Komentáre

Súvisiace

Plynári sa pripravujú na vodík

Slovensko to s vodíkom myslí naozaj vážne a plány neprekazil ani odchod dnes už bývalého ministra Sulíka. Plynári sa na prechod intenzívne pripravujú a investujú do úprav plynovodov, ktoré by po definitívnom odpojení sa od dodávok plynu z Ruskej federácie mali prepravovať práve vodík.

24. 05. 2023VIAC

 

Prvé podzemné úložisko vodíku je v Rakúsku

Po dvoch rokoch od ohlásenia projektu bolo v rakúskom Gamperne spustené do prevádzky prvé geologické úložisko vodíku na svete. Bývalé rezervoáre zemného plynu budú využité na sezónne uskladňovanie bezemisného vodíka.

10. 05. 2023VIAC

 

Ako ďalej s vodíkom?

Vodík patrí medzi nosné témy dnes už bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Za jeho pôsobenia vo funkcii sa preto začali podnikať viaceré kroky k rozvoju infraštruktúry a tieto projekty pokračujú aj po jeho odchode, sprevádzané rôznymi odbornými diskusiami.

29. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek