Podpora vodíka sa na Slovensku začína rozbiehať

SAPI
14. 06. 2023Vláda schválila s pripomienkami akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Podľa Ministerstva hospodárstva SR je cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové. Vytvorenie vodíkového ekosystému zároveň podľa neho prispeje k naplneniu klimatických cieľov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. 

Jedno z opatrení, ktoré sa v akčnom pláne spomína, je podpora vzniku pilotných projektov, ktoré by vyrábali vodík pri mieste spotreby za využitia už existujúcich alebo nových kapacít OZE – takzvaný obnoviteľný vodík nebiologického pôvodu. Vzhľadom na to, že vodík má najväčší potenciál práve pri dekarbonizácii priemyslu, by podpora takýchto projektov mohla značne pomôcť pri dosiahnutí slovenských klimatických cieľov.

Komentáre

Súvisiace

Vodíkový workshop Košice 2024

Workshop prinesie aktuality o plnení akčného plánu, oboznámi o novinkách z Bruselu.

01. 03. 2024VIAC

 

Duslo investuje do elektrolyzéru na výrobu vodíka

Šalianska chemička už v minulosti predstavila viacero investičných plánov, vrátane investícií do OZE, batériových úložísk, a výroby palív z odpadových plastov. Tentokrát na ne nadviazala zámerom na výstavbu elektrolyzéra na výrobu vodíka

09. 11. 2023VIAC

 

Plynári sa pripravujú na vodík

Slovensko to s vodíkom myslí naozaj vážne a plány neprekazil ani odchod dnes už bývalého ministra Sulíka. Plynári sa na prechod intenzívne pripravujú a investujú do úprav plynovodov, ktoré by po definitívnom odpojení sa od dodávok plynu z Ruskej federácie mali prepravovať práve vodík.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek