Podpora investícií do OZE u slovenských občanov aj naďalej stúpa

SAPI
24. 08. 2023Podľa najaktuálnejšieho prieskumu Standard Eurobarometer 99 pokladá väčšina európskej populácie zelenú transformáciu a investície do OZE za významné prvky v ekonomikách členských štátov. Slovenskí občania podľa výsledkov prieskumu tento názor zdieľajú - väčšina z opýtaných Slovákov sa zhodla, že by mali členské štáty a EÚ ako celok investovať viac do rozvoja OZE. 

Obdobne sa začína zvyšovať aj povedomie o výhodách OZE, čo vyplýva z väčšinového súhlasu pri dvoch otázkach prieskumu - väčšina opýtaných totiž súhlasí, že OZE zvyšujú energetickú bezpečnosť krajiny a zároveň znižujú ceny energií. Toto pozitívne vyhodnotenie prieskumu by malo slúžiť ako impulz pre orgány Slovenska, aby urýchlili rozvoj OZE a odstránili niektoré bariéry, ktoré ho aj naďalej brzdia. Napriek rastúcej podpore zo strany obyvateľov je totiž Slovensko ešte stále v spodnej desiatke krajín EÚ čo sa kapacít OZE týka.

Komentáre

Súvisiace

Záujem českých inštalatérov o obnoviteľné zdroje rýchlo rastie

Česká republika eviduje nielen rastúci záujem o inštaláciu fotovoltických zariadení, ale aj o rekvalifikáciu pracovnej sily. Hoci ešte nejaký čas potrvá, kým sa plne pokryjú potreby trhu a vyrieši sa problematika nedostatku inštalatérov, tento impulz dáva jasne najavo, že pracovníci vidia sektor OZE ako perspektívny a chcú sa v ňom pohybovať čoraz viac.

21. 09. 2023VIAC

 

Slovenský priemysel ozelenie - z Modernizačného fondu sa rozdelí takmer pol miliardy eur

Až šesť priemyselných podnikov uspelo pri žiadosti o financie z Modernizačného fondu na svoje projektové zámery. Najväčší podiel dostane košický U.S. Steel - až 300 miliónov eur bude môcť využiť na dekarbonizáciu svojej výroby skrz investície do elektrických pecí.

21. 09. 2023VIAC

 

V Česku narástol počet požiarov fotovoltiky spojených s jej neodbornou inštaláciou

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě informovala, že v priebehu prvého polroka zaznamenala už 45 prípadov požiaru fotovoltických inštalácií. Pre porovnanie, v predchádzajúcich rokoch nastalo približne 15 takýchto udalostí ročne.

07. 09. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek