Nová digitálna platforma uľahčí rozvoj bioplynových a biometánových technológií

SAPI
04. 05. 2022
Výskumné centrum CORDIS vytvorilo novú digitálnu platformu “Biogas and Gasification Matchmaking Platform” na sieťovanie globálnych príležitostí na spoluprácu v odvetví biometánových a bioplynových technológií. Cieľom projektu DiBiCoo je vytvárať databázu obchodných kontaktov a zhromažďovať znalosti o bioplyne a biometáne.  Platforma uľahčí vytváranie kontaktov na globálnej úrovni medzi poskytovateľmi bioplynových technológií, vývojármi projektov a investormi.


Budúcnosti v oblasti bioplynu a biometánu sa venovala aj rozsiahla štúdia IEA, ktorá skúmala dva scenáre vývoja. Podľa štúdie môžeme očakávať pokles využívania biomasy spracúvanej tradičným spôsobom, zatiaľ čo podiel biopalív a bioplynu bude do roku 2040 stúpať. Z ekonomického hľadiska sa budú dôvody pre využívanie bioplynu zlepšovať úmerne s tým, ako budú bioplynové stanice umiestnené. Najväčší ekonomický zmysel má umiestnenie staníc v blízkosti odberných miest, zdrojov primárnych surovín a elektrických sietí. Zároveň sa zmysel takýchto výrobní zvyšuje so schopnosťou bioplynových staníc prispievať k čisteniu odpadových vôd s vysokým obsahom znečisťujúcich látok.

Komentáre

Súvisiace

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

 

Zelené budovy sa stávajú trendom

Téma uhlíkovej neutrality sa v uplynulom týždni opäť ocitla na stránkach slovenských médií. Postarala sa o to jednak SAPI, ale pridala sa aj zahraničná poradenská spoločnosť CBRE. Tá zverejnila prieskum, podľa ktorého chce až 84% firiem pracovať v energetický úsporných budovách, pričom 58% spoločností je ochotných platiť viac za nájom v budovách využívajúcich OZE.

15. 03. 2023VIAC

 

Štúdia SAPI: Slovensko neplní ani neambiciózne ciele rozvoja OZE. Kľúčovú úlohu môže zohrať strešná fotovoltika

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

09. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek