Nová digitálna platforma uľahčí rozvoj bioplynových a biometánových technológií

SAPI
04. 05. 2022
Výskumné centrum CORDIS vytvorilo novú digitálnu platformu “Biogas and Gasification Matchmaking Platform” na sieťovanie globálnych príležitostí na spoluprácu v odvetví biometánových a bioplynových technológií. Cieľom projektu DiBiCoo je vytvárať databázu obchodných kontaktov a zhromažďovať znalosti o bioplyne a biometáne.  Platforma uľahčí vytváranie kontaktov na globálnej úrovni medzi poskytovateľmi bioplynových technológií, vývojármi projektov a investormi.


Budúcnosti v oblasti bioplynu a biometánu sa venovala aj rozsiahla štúdia IEA, ktorá skúmala dva scenáre vývoja. Podľa štúdie môžeme očakávať pokles využívania biomasy spracúvanej tradičným spôsobom, zatiaľ čo podiel biopalív a bioplynu bude do roku 2040 stúpať. Z ekonomického hľadiska sa budú dôvody pre využívanie bioplynu zlepšovať úmerne s tým, ako budú bioplynové stanice umiestnené. Najväčší ekonomický zmysel má umiestnenie staníc v blízkosti odberných miest, zdrojov primárnych surovín a elektrických sietí. Zároveň sa zmysel takýchto výrobní zvyšuje so schopnosťou bioplynových staníc prispievať k čisteniu odpadových vôd s vysokým obsahom znečisťujúcich látok.

Komentáre

Súvisiace

Energetická transformácia pokračuje, OZE sú stále na vzostupe

Spoločnosť Ember zverejnila správu o využití obnoviteľných a fosílnych zdrojov v európskej elektroenergetike za rok 2023 a výsledky nás rozhodne tešia.

14. 02. 2024VIAC

 

Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie u podnikateľov vo fotovoltike

Dňa 6. 2. 2024 vykonal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky u podnikateľov pôsobiacich v sektore fotovoltiky na základe podozrenia z uzavretia dohody obmedzujúcej súťaž neohlásené inšpekcie.

14. 02. 2024VIAC

 

Analýza Medzinárodnej agentúry pre energiu ukazuje trajektóriu rozvoja OZE v nadchádzajúcich rokoch

Podľa analýzy Renewables 2023, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), pribudlo v tomto roku celosvetovo až 510 GW nových obnoviteľných zdrojov. Najväčší podiel mala solárna energia, ktorá tvorila až 75% tohtoročnej inštalovanej kapacity.

17. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek