Nová digitálna platforma uľahčí rozvoj bioplynových a biometánových technológií

SAPI
04. 05. 2022
Výskumné centrum CORDIS vytvorilo novú digitálnu platformu “Biogas and Gasification Matchmaking Platform” na sieťovanie globálnych príležitostí na spoluprácu v odvetví biometánových a bioplynových technológií. Cieľom projektu DiBiCoo je vytvárať databázu obchodných kontaktov a zhromažďovať znalosti o bioplyne a biometáne.  Platforma uľahčí vytváranie kontaktov na globálnej úrovni medzi poskytovateľmi bioplynových technológií, vývojármi projektov a investormi.


Budúcnosti v oblasti bioplynu a biometánu sa venovala aj rozsiahla štúdia IEA, ktorá skúmala dva scenáre vývoja. Podľa štúdie môžeme očakávať pokles využívania biomasy spracúvanej tradičným spôsobom, zatiaľ čo podiel biopalív a bioplynu bude do roku 2040 stúpať. Z ekonomického hľadiska sa budú dôvody pre využívanie bioplynu zlepšovať úmerne s tým, ako budú bioplynové stanice umiestnené. Najväčší ekonomický zmysel má umiestnenie staníc v blízkosti odberných miest, zdrojov primárnych surovín a elektrických sietí. Zároveň sa zmysel takýchto výrobní zvyšuje so schopnosťou bioplynových staníc prispievať k čisteniu odpadových vôd s vysokým obsahom znečisťujúcich látok.

Komentáre

Súvisiace

Záujem českých inštalatérov o obnoviteľné zdroje rýchlo rastie

Česká republika eviduje nielen rastúci záujem o inštaláciu fotovoltických zariadení, ale aj o rekvalifikáciu pracovnej sily. Hoci ešte nejaký čas potrvá, kým sa plne pokryjú potreby trhu a vyrieši sa problematika nedostatku inštalatérov, tento impulz dáva jasne najavo, že pracovníci vidia sektor OZE ako perspektívny a chcú sa v ňom pohybovať čoraz viac.

21. 09. 2023VIAC

 

Slovenský priemysel ozelenie - z Modernizačného fondu sa rozdelí takmer pol miliardy eur

Až šesť priemyselných podnikov uspelo pri žiadosti o financie z Modernizačného fondu na svoje projektové zámery. Najväčší podiel dostane košický U.S. Steel - až 300 miliónov eur bude môcť využiť na dekarbonizáciu svojej výroby skrz investície do elektrických pecí.

21. 09. 2023VIAC

 

V Česku narástol počet požiarov fotovoltiky spojených s jej neodbornou inštaláciou

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě informovala, že v priebehu prvého polroka zaznamenala už 45 prípadov požiaru fotovoltických inštalácií. Pre porovnanie, v predchádzajúcich rokoch nastalo približne 15 takýchto udalostí ročne.

07. 09. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek