Nová digitálna platforma uľahčí rozvoj bioplynových a biometánových technológií

SAPI
04. 05. 2022
Výskumné centrum CORDIS vytvorilo novú digitálnu platformu “Biogas and Gasification Matchmaking Platform” na sieťovanie globálnych príležitostí na spoluprácu v odvetví biometánových a bioplynových technológií. Cieľom projektu DiBiCoo je vytvárať databázu obchodných kontaktov a zhromažďovať znalosti o bioplyne a biometáne.  Platforma uľahčí vytváranie kontaktov na globálnej úrovni medzi poskytovateľmi bioplynových technológií, vývojármi projektov a investormi.


Budúcnosti v oblasti bioplynu a biometánu sa venovala aj rozsiahla štúdia IEA, ktorá skúmala dva scenáre vývoja. Podľa štúdie môžeme očakávať pokles využívania biomasy spracúvanej tradičným spôsobom, zatiaľ čo podiel biopalív a bioplynu bude do roku 2040 stúpať. Z ekonomického hľadiska sa budú dôvody pre využívanie bioplynu zlepšovať úmerne s tým, ako budú bioplynové stanice umiestnené. Najväčší ekonomický zmysel má umiestnenie staníc v blízkosti odberných miest, zdrojov primárnych surovín a elektrických sietí. Zároveň sa zmysel takýchto výrobní zvyšuje so schopnosťou bioplynových staníc prispievať k čisteniu odpadových vôd s vysokým obsahom znečisťujúcich látok.

Komentáre

Súvisiace

Nové ciele EK pre OZE?

Jedinou zaručenou cestou, ako sa zbaviť závislosti na dovoze akýchkoľvek palív a eliminovať riziko cenových výkyvov energií, sú obnoviteľné zdroje energie. Celosvetovo sa má v roku 2022 podľa IEA zvýšiť kapacita na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o rekordných viac než 300 gigawattov (GW).

17. 05. 2022VIAC

 

Komunitná energetika sa u našich susedov teší čoraz väčšej obľube

V susednej Českej republike rastie záujem o energetické komunity. Tento nárast je viditeľný v hlavnom meste Praha, kde Pražské spoločenstvo obnoviteľnej energie (PSOE) registruje za posledný mesiac zvýšený záujem o pripojenie sa do komunity až o 38 %.

11. 05. 2022VIAC

 

Británia uvažuje nad zrušením systému podpory OZE

Veľká Británia bude pravdepodobne prehodnocovať systém podpory OZE. Problematické sa stali poplatky v cene elektriny, ktoré spotrebiteľom výrazne navyšujú účty.

26. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek