Môžu samosprávy prispieť k znižovaniu cien energií?

Juraj Vedej

SAPI
20. 10. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

20. október 2021

   

Môžu samosprávy prispieť k znižovaniu cien energií?  

Rozhodne ich prístup k novým projektom OZE

 

Do 2030 má do slovenského energetického mixu pribudnúť 500 MW veternej energie, čo predstavuje 100 – 150 veterných turbín. Keďže na Slovensku nemáme prakticky žiadne relevantné skúsenosti s projektami veterných elektrární, bude dôležité, aby bol rozvoj koncepčný a aby ho pocítili ako benefit aj samosprávy a obyvatelia.

 

Veterná energia je celosvetovo najlacnejší zdroj elektriny a veľa štátov si túto skutočnosť uvedomuje, keďže majú signifikantné podiely veternej energie vo svojich energetických mixoch. Energia vyrobená z vetra je čistá a jej uhlíková stopa patrí medzi najnižšie vôbec. Veterné parky sa budujú mimo osídlených oblastí, stimulujú rozvoj infraštruktúry, vytvárajú nové pracovné miesta a pomáhajú rozvoju samospráv.

 

V súčasnej dobe máva jedna turbína výkon 5 až 6 MW, čo znamená že na veterný park stačí zopár vhodne rozmiestnených turbín. Turbíny navyše pracujú vo výške 150 až 200 metrov, čím nepredstavujú prekážku pre činnosti na zemi. Už postavená elektráreň dokáže fungovať dlhé desaťročia, vymieňajú sa len jednotlivé komponenty.

 

Vietor je dostupný zdroj energie, no rizikom rozvoja je náročná príprava. Investor musí zvážiť lokality, kde je dostatočne vysoká veternosť. Určeniu lokality predchádzajú dlhodobé merania a modelovania. Proces si vyžaduje zapojenia rôznych expertov a vypracovanie viacerých analýz. Po dlhej a náročnej príprave je už následná realizácia rýchla a jedna turbína sa dá uviesť do prevádzky do dvoch mesiacov.

 

Zapojenie samospráv

Základom pre úspešný rozvoj akejkoľvek zelenej energie je dostatočná informovanosť obyvateľstva. Ľudia musia poznať výhody, no zároveň chápať aj negatíva. Tie sa môžu objaviť napríklad pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Tu by mal skúsený investor dopredu vedieť medze a limity vybranej oblasti a poznať environmentálne kritériá, ktoré musí dodržať.

 

Jedným z troch dôležitých partnerov pri realizácii nových projektov sú samosprávy. Na Slovensku sú oslovované investormi a novým iniciatívam sú vo všeobecnosti otvorené. Problémom však je nedostatok informácií a skúseností. „Samosprávam chýbajú odporúčania zo strany ministerstva hospodárstva, aby sa vedeli zorientovať v ponukách a reagovať na občas dokonca až protichodné argumenty konkurujúcich si investorov,“ približuje Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS.

  

Územné plánovanie môže rozvoj veternej energie urýchliť

„Pri schvaľovaní projektov je potrebné dosiahnuť politickú dohodu v zastupiteľstve. Najlepšou cestou je osveta. Poslancom zastupiteľstiev je potrebné vysvetliť všetky benefity a faktami vyvrátiť akékoľvek obavy. Prvé úspešné projekty budú poskytovať aj pekné príklady pre ďalšie samosprávy a šírenie informácií bude o niečo jednoduchšie,“ myslí si Michal Kaliňák zo ZMOS.

 

Ak budú samosprávy dostatočne informované, budú môcť zvažovať iniciatívy aj zo svojej strany. V západných krajinách, kde samosprávy rozumejú  potenciálu regiónu aj obnoviteľným zdrojom sú takéto aktivity bežnou praxou. Zástupcovia myslia dopredu a určujú časti územia, kde je výstavba nových OZE prípustná. Na základe toho robia aj výberový proces, ktorý priláka investora, pre ktorého ide o pozitívny signál a menej rizikovú investíciu. Na Slovensku by mohlo byť cestou územné plánovanie.

 

„Samospráva je dôležitý partner, keďže jej súhlas je základným predpokladom pre vybudovanie nového projektu. Je nesmierne dôležité, aby zastupitelia rozumeli problematike, poznali výhody aj nevýhody pre región a rozhodovali sa na základe informácií a nie mýtov a emócií. Napriek tomu, že na Slovensku nemáme skúsenosti s veternou energetikou, SAPI má bohaté medzinárodné skúsenosti s prípravou a budovaním nových projektov. Sme pripravení byť samosprávam nápomocní, poskytnúť informácie a odpovede ich otázky. Výhody veternej energie sú totiž veľké a to či už z pohľadu ekonomického alebo ekologického,“ hovorí Ján Karaba, riaditeľ SAPI.

 

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

V ČR sa pripravujú na boom veternej energie

Rozvoj fotovoltiky v Česku naďalej pokračuje rýchlym tempom. Napríklad spoločnosť EG.D., jeden z distribútorov, pripojila do siete viac než dvojnásobok inštalovanej kapacity fotovoltiky než tomu bolo minulý rok.

22. 11. 2023VIAC

 

Slováci vidia budúcnosť v obnoviteľných zdrojoch, najmenej využívaný z nich je vietor

Budúcnosť výroby elektriny vidia Slováci predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energie. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, ktorý realizovala v septembri tohto roka. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je preto pozitívne, že v programovom vyhlásení vlády sa po dlhých rokoch spomína konkrétne aj potreba rozvoja veternej energetiky ako jedného z najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov.

14. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila akčný plán na podporu veternej energie

Začiatkom týždňa Európska komisia oficiálne predstavila svoj nový akčný plán na podporu rozvoja veternej energetiky naprieč Európskou úniou. Podľa stratégie v REPowerEU má Únia do roku 2030 dosiahnuť až 420 GW inštalovanej veternej kapacity - viac než dvojnásobok aktuálnej hodnoty.

26. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek