Energetická kríza je príležitosťou aj pre samosprávy

SAPI
05. 10. 2022



TLAČOVÁ SPRÁVA

5. október 2022

   

Energetická kríza je príležitosťou aj pre samosprávy

 

Rastúce ceny energií nepredstavujú problémy len pre  domácnosti a podniky. Obrovské problémy spôsobujú aj samosprávam, mestám a obciam, ktoré s takým zvýšením prevádzkových nákladov jednoducho nemali dôvod počítať vo svojich rozpočtoch. Podľa odborníkov však súčasná energetická kríza predstavuje aj pre samosprávy jedinečnú príležitosť urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje.

 

Prudký rast cien energií neprekvapil len domácnosti a kolabujúce podniky. Komplikácie spôsobuje aj samosprávam, ktoré pri dlhodobom plánovaní s tak výrazným rastom cien nepočítali. Problémy hlási štátna aj verejná správa, hovorilo sa obmedzovaní prevádzok úradov, či dokonca zatváraní škôl. Ideálne krátkodobé riešenia už v súčasnosti prakticky neexistujú. Existuje však optimálne dlhodobé riešenie v podobe rozvoja obnoviteľných zdrojov. To môže poskytnúť samosprávam v budúcnosti výrazne vyššiu mieru energetickej samostatnosti a rovnako aj znížiť náklady na energie a vykurovanie.

 

„Slovensko malo dostatok času na rozvoj obnoviteľných zdrojov, žiaľ, doterajšie vlády mali inú víziu. Len minulý rok sa skončil neuveriteľných 8 rokov trvajúci stop-stav, ktorý neumožňoval budovanie väčších zelených elektrární. Aj pod vplyvom energetickej krízy sa začali rýchlejšie odstraňovať prekážky rozvoja OZE. Umožnila sa výstavba väčších lokálnych zdrojov, spustila sa prvá aukcia na nové kapacity OZE a legislatívne zmeny spolu s vysokými cenami energií robia sektor výrazne atraktívnejší pre investorov. No Slovensko stále nemá ani zďaleka ideálne podmienky, výstavbu nových zdrojov výrazne komplikujú nezmyselne komplikované povoľovacie procesy. Samosprávy budú teraz tiež doplácať na chýbajúcu legislatívu v oblasti energetických komunít,“ vysvetľuje Ján Karaba, riaditeľ SAPI. 

 

Príležitosť pre samosprávy investovať do zelených zdrojov

V súvislosti s hroziacim nedostatkom energií by samosprávy, mestá a obce mali začať pracovať na mitigačných opatreniach čo najskôr. Ak naozaj príde k výpadku plynu alebo elektriny, bude neskoro. Samozrejme, naďalej platí, že najlacnejšia je energia, ktorú nespotrebujeme. Prvým krokom tak musí byť obnova budov. Tá by však nemala končiť len zateplením, ďaleko väčší efekt prinesie kompletná renovácia, s využitím technologických riešení vrátane obnoviteľných zdrojov. Ideálna je v tomto prípade fotovoltika alebo solárna termika, keďže solárne panely sa dajú umiestniť prakticky kdekoľvek.

 

„Proces je už neodvrátiteľný, sme v situácii, kedy OZE už nie sú nástrojom budovania dobrého mena vedenia samospráv, ale stávajú sa ekonomickou nevyhnutnosťou. Čím skôr sa obnoviteľné zdroje implementujú, tým rýchlejšie získajú samosprávy, mestá a obce, energetickú sebestačnosť, čo sa následne odrazí aj v ich rozpočtoch,“ pripomína Ján Karaba.

  

Budúcnosť sú energetické komunity

Čoraz atraktívnejší koncept predstavujú v zahraničí energetické komunity. Ide o decentralizovanú výrobu a spotrebu elektrickej energie, ktorá je jednoducho regulovateľná a nezaťažuje distribučnú sústavu, keďže sa vyrobená elektrina zvyčajne spotrebúva v blízkom okolí miesta výroby. Energetické komunity sú často úplne sebestačné a nezávislé od cien komodít, či energií. Je to, nepochybne, jedna z ciest k čistejšej energetike budúcnosti. Na Slovensku by ste však tento koncept hľadali márne, základná legislatíva začala platiť len teraz v októbri a štát ešte nevytvoril žiadny systém podpory pre vznik týchto komunít.  

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

 

 

Komentáre

Súvisiace

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

 

Zelené budovy sa stávajú trendom

Téma uhlíkovej neutrality sa v uplynulom týždni opäť ocitla na stránkach slovenských médií. Postarala sa o to jednak SAPI, ale pridala sa aj zahraničná poradenská spoločnosť CBRE. Tá zverejnila prieskum, podľa ktorého chce až 84% firiem pracovať v energetický úsporných budovách, pričom 58% spoločností je ochotných platiť viac za nájom v budovách využívajúcich OZE.

15. 03. 2023VIAC

 

Štúdia SAPI: Slovensko neplní ani neambiciózne ciele rozvoja OZE. Kľúčovú úlohu môže zohrať strešná fotovoltika

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

09. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek