Ďalšie zmeny v ÚRSO

SAPI
31. 08. 2020Nový riaditeľ ÚRSO pokračuje v obmene štruktúr úradu. Doterajší podpredsedovia ÚRSO Jozef Mihok a Milan Kubala svoje posty opustia k 14. septembru a nahradia ich Szabolcs Hodosy, ktorý rovnako ako predseda ÚRSO Juris dlhé roky pôsobil v Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) a Martin Horváth, ktorý má prax v oblasti analýz energetických projektov, riadenia financovania energetického portfólia, či . „Navrhovaní kandidáti na funkciu podpredsedov úradu spĺňajú predpoklady na vymenovanie do funkcií z hľadiska požadovaného vzdelania i odbornej praxe. Nie sú členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov regulovaných subjektov, nepodnikajú v rámci regulovaných subjektov a ani nemajú majetkovú účasť v regulovaných subjektoch,“ uviedol A. Juris v materiáli predloženom vláde. Bližšie informácie o kandidátoch nájdete na stránkach Úradu vlády SR.

Komentáre

Súvisiace

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

 

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.

05. 12. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek