Ďalšie zmeny v ÚRSO

SAPI
31. 08. 2020Nový riaditeľ ÚRSO pokračuje v obmene štruktúr úradu. Doterajší podpredsedovia ÚRSO Jozef Mihok a Milan Kubala svoje posty opustia k 14. septembru a nahradia ich Szabolcs Hodosy, ktorý rovnako ako predseda ÚRSO Juris dlhé roky pôsobil v Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) a Martin Horváth, ktorý má prax v oblasti analýz energetických projektov, riadenia financovania energetického portfólia, či . „Navrhovaní kandidáti na funkciu podpredsedov úradu spĺňajú predpoklady na vymenovanie do funkcií z hľadiska požadovaného vzdelania i odbornej praxe. Nie sú členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov regulovaných subjektov, nepodnikajú v rámci regulovaných subjektov a ani nemajú majetkovú účasť v regulovaných subjektoch,“ uviedol A. Juris v materiáli predloženom vláde. Bližšie informácie o kandidátoch nájdete na stránkach Úradu vlády SR.

Komentáre

Súvisiace

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Nová vyhláška ÚRSO otvára dvere zefektívneniu batériových úložísk

V piatok 30. septembra nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Regulátor tvrdí, že novela vyhlášky vychádza z podnetov, ktoré od účastníkov trhu zbieral a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021.

05. 10. 2022VIAC

 

SAPI víta rozhodnutie vlády uprednostniť zelené investície v rámci Partnerskej dohody

Po náročných a dlhých medzirezortných debatách a rokovaniach s Európskou komisiou dospela Vláda SR k dohode a schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda, ktorú výrazne ovplyvnili udalosti posledných týždňov, predstavuje investičný rámec pre účely čerpania eurofondov vo výške okolo 13 miliárd eur.

20. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek