Ďalšie zmeny v ÚRSO

SAPI
31. 08. 2020Nový riaditeľ ÚRSO pokračuje v obmene štruktúr úradu. Doterajší podpredsedovia ÚRSO Jozef Mihok a Milan Kubala svoje posty opustia k 14. septembru a nahradia ich Szabolcs Hodosy, ktorý rovnako ako predseda ÚRSO Juris dlhé roky pôsobil v Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD) a Martin Horváth, ktorý má prax v oblasti analýz energetických projektov, riadenia financovania energetického portfólia, či . „Navrhovaní kandidáti na funkciu podpredsedov úradu spĺňajú predpoklady na vymenovanie do funkcií z hľadiska požadovaného vzdelania i odbornej praxe. Nie sú členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov regulovaných subjektov, nepodnikajú v rámci regulovaných subjektov a ani nemajú majetkovú účasť v regulovaných subjektoch,“ uviedol A. Juris v materiáli predloženom vláde. Bližšie informácie o kandidátoch nájdete na stránkach Úradu vlády SR.

Komentáre

Súvisiace

NR SR dnes dala stopku Jahnátkovmu čiernemu zoznamu

Po 6 mesiacoch tvrdého boja dnes Národná rada SR schválila novelu Zákona o podpore OZE, ktorá vytvára spravodlivejší mechanizmus sankcionovania za nedoplatky na daniach a odvodoch a odstraňuje likvidačné následky na hospodársku životaschopnosť výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov.

24. 09. 2020VIAC

 

SEVA navrhuje špeciálne tarify

V rámci zimného balíčka je Slovensko povinné transponovať Smernicu EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá okrem iného zavádza aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny. Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) v tejto súvislosti navrhuje vznik dvoch špeciálnych e-taríf.

22. 09. 2020VIAC

 

Klesajúce doplatky na OZE a KVET

Z celkového objemu elektriny spotrebovanej v minulom roku na Slovensku tvorila elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a podporená tzv. doplatkom 8,91 %.

14. 09. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek