Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

SAPI
04. 01. 2024S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB. 

Okrem dôvodov k využitiu tzv. inštitútu mimoriadnej regulácie sa podelil aj o to, akým spôsobom by mali byť regulovaným subjektom uznávané náklady za nákup komodít aj o to, aké vyhlášky je možné očakávať. Špecificky zaujímavé je vyjadrenie k vyhláške o podmienkach pripojenia do sústavy, ktorá je kľúčová aj pre rozvoj v sektore OZE, a ktorej legislatívny proces bol zastavený. Podľa predsedu nebudú body v tejto vyhláške zavrhnuté, ale začlenené do jednotných vyhlášok, ktoré by mali obsahovať všetky potrebné zmeny na trhu s elektrinou a plynom. Očakáva pritom, že vyhlášky by mali vojsť do účinnosti od júla 2024. Celý rozhovor s predsedom ÚRSO môžete nájsť na tomto odkaze.

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.

05. 12. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

 

ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou.

21. 09. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek