ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

SAPI
21. 09. 2023Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou. 

Tie sa odvíjajú napríklad od úrovne životného minima a množstva financií, ktoré domácnostiam ostane po zaplatení energií, alebo od ročného príjmu domácnosti. Podľa súčasného návrhu by bolo energetickou chudobou ohrozených približne 150-tisíc domácností - teda asi 8% domácností na Slovensku. Vypracovaný dokument však obsahuje aj návrhy, ktorými by sa mala vláda pri ochrane domácností riadiť. Tá by mala podľa návrhu  prioritne vybrať štátny orgán, ktorý bude v legislatíve zakotvený ako gestor riešiaci otázku energetickej chudoby s právomocami navrhovať konkrétne opatrenia. Definícia energetickej chudoby môže ovplyvniť hospodárenie s financiami - napríklad skrz nové podmienky pre čerpanie väčšieho množstva financií v rámci podporných programov, ako je Zelená domácnostiam.

Komentáre

Súvisiace

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek