ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

SAPI
21. 09. 2023Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou. 

Tie sa odvíjajú napríklad od úrovne životného minima a množstva financií, ktoré domácnostiam ostane po zaplatení energií, alebo od ročného príjmu domácnosti. Podľa súčasného návrhu by bolo energetickou chudobou ohrozených približne 150-tisíc domácností - teda asi 8% domácností na Slovensku. Vypracovaný dokument však obsahuje aj návrhy, ktorými by sa mala vláda pri ochrane domácností riadiť. Tá by mala podľa návrhu  prioritne vybrať štátny orgán, ktorý bude v legislatíve zakotvený ako gestor riešiaci otázku energetickej chudoby s právomocami navrhovať konkrétne opatrenia. Definícia energetickej chudoby môže ovplyvniť hospodárenie s financiami - napríklad skrz nové podmienky pre čerpanie väčšieho množstva financií v rámci podporných programov, ako je Zelená domácnostiam.

Komentáre

Súvisiace

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

 

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

16. 08. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek