Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

SAPI
09. 11. 2023O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia. Za základ pokladá najmä čo najrýchlejšiu transpozíciu ustanovení k energetickej chudobe zo smernice EÚ

Členské štáty by sa okrem toho mali zamerať najmä na zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizáciu budov. Veľkú úlohu prikladajú aj efektívnej komunikácii s ohrozenými spotrebiteľmi zabezpečeniu poradenských služieb. Nechýba ani opatrenie v podobe širšieho rozvoja OZE, ktoré dokážu zabezpečiť lacné energie a znížiť tým náklady spotrebiteľov. Navrhované opatrenia, ktoré predložilo ÚRSO, obsahujú najmä ukotvenie energetickej chudoby v legislatíve a stanovenie gestora zodpovedného za jej riešenie. Opatrenia Komisie preto predstavujú hodnotný vstup aj pre Slovensko, na ktorom by bolo podľa aktuálneho návrhu definície energetickou chudobou ohrozených až 8% domácností.

Komentáre

Súvisiace

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

 

European Solar Day

Pridajte sa k nám a oslávme spolu European Solar Day 2024. Povedzme všetkým o sile slnka a o tom, ako nám môže pomôcť pri dosiahnutí uhlíkovej neutrality.

19. 06. 2024VIAC

 

Elektrina by vedela pokryť až 90 % výroby tepla v priemysle, EÚ však stavia najmä na vodík

Sektor priemyslu je aktuálne zodpovedný za približne 20% emisií skleníkových plynov v Európskej únii, pričom leví podiel - až 75 % priemyselných emisií - pochádza z výroby tepla potrebného na tavenie skla a výrobu železnej rudy a potravín.

13. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek