SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

SAPI
05. 12. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

5. december 2023

  

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

 

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.   

 Osoba predsedu regulačného úradu je kľúčová pre úspešné a efektívne fungovanie  sieťových odvetví energetiky a vodárenstva. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomujú aj odborníci pôsobiaci v slovenskej energetike. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) preto vyzýva Vládu SR, aby pri výbere nového predsedu úradu kládla dôraz na charakterové aj odborné vlastnosti. „Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a čo najviac nezávislá od politických tlakov. Nový predseda ÚRSO by mal byť odborník s jasnou a komplexnou víziou dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky a súčasne osobnosť so silnou morálnou integritou,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 Nový predseda bude, podľa asociácie, môcť nadviazať na kus dobre odvedenej roboty zo strany svojho predchodcu. „Aj keď sa verejnosti môže zdať, že úlohou ÚRSO je len stanovovať ceny energií, nie je to tak. V kompetencii úradu je tiež určovať pravidlá trhu s energiami, podmienky pre pripájanie zariadení do siete, spôsob podpory pre obnoviteľné zdroje a kogeneráciu, ale aj riešenie sporov medzi účastníkmi na trhu s energiami. Regulátor k dnešnému dňu dokázal implementovať prakticky celú sekundárnu legislatívu potrebnú pre implementáciu Zimného balíčka legislatívy EÚ, čím výrazne pomohol etablovať nových účastníkov na trhu, najmä aktívnych odberateľov, zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické komunity,“  upozorňuje Karaba. Kľúčom k úspešnej implementácii bolo, podľa Karabu, transparentné vedenie a ochota diskutovať s účastníkmi na trhu.

 „Veríme, že nové vedenie úradu bude v nastolenom trende pokračovať a bude do diskusií pozývať široké spektrum účastníkov trhu. Len tak sa môže podariť vytvoriť efektívne riešenia, ktoré budú férové a nebudú nikoho poškodzovať či diskriminovať,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek