SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

SAPI
05. 12. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

5. december 2023

  

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

 

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.   

 Osoba predsedu regulačného úradu je kľúčová pre úspešné a efektívne fungovanie  sieťových odvetví energetiky a vodárenstva. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomujú aj odborníci pôsobiaci v slovenskej energetike. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) preto vyzýva Vládu SR, aby pri výbere nového predsedu úradu kládla dôraz na charakterové aj odborné vlastnosti. „Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a čo najviac nezávislá od politických tlakov. Nový predseda ÚRSO by mal byť odborník s jasnou a komplexnou víziou dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky a súčasne osobnosť so silnou morálnou integritou,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 Nový predseda bude, podľa asociácie, môcť nadviazať na kus dobre odvedenej roboty zo strany svojho predchodcu. „Aj keď sa verejnosti môže zdať, že úlohou ÚRSO je len stanovovať ceny energií, nie je to tak. V kompetencii úradu je tiež určovať pravidlá trhu s energiami, podmienky pre pripájanie zariadení do siete, spôsob podpory pre obnoviteľné zdroje a kogeneráciu, ale aj riešenie sporov medzi účastníkmi na trhu s energiami. Regulátor k dnešnému dňu dokázal implementovať prakticky celú sekundárnu legislatívu potrebnú pre implementáciu Zimného balíčka legislatívy EÚ, čím výrazne pomohol etablovať nových účastníkov na trhu, najmä aktívnych odberateľov, zariadenia na uskladňovanie elektriny a energetické komunity,“  upozorňuje Karaba. Kľúčom k úspešnej implementácii bolo, podľa Karabu, transparentné vedenie a ochota diskutovať s účastníkmi na trhu.

 „Veríme, že nové vedenie úradu bude v nastolenom trende pokračovať a bude do diskusií pozývať široké spektrum účastníkov trhu. Len tak sa môže podariť vytvoriť efektívne riešenia, ktoré budú férové a nebudú nikoho poškodzovať či diskriminovať,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

 

Slovensko by sa malo prihlásiť k Európskej charte pre vietor

Už budúci utorok uplynie termín, kedy sa členské krajiny Európskej únie môžu prihlásiť k zrýchleniu rozvoja veternej energetiky. Európska komisia členským krajinám pomôže s odstraňovaním bariér pre jej rozvoj.

14. 12. 2023VIAC

 

Slováci vidia budúcnosť v obnoviteľných zdrojoch, najmenej využívaný z nich je vietor

Budúcnosť výroby elektriny vidia Slováci predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energie. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, ktorý realizovala v septembri tohto roka. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je preto pozitívne, že v programovom vyhlásení vlády sa po dlhých rokoch spomína konkrétne aj potreba rozvoja veternej energetiky ako jedného z najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov.

14. 11. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek