Česko predstavilo návrh pravidiel hry pre agrivoltiku

SAPI
12. 04. 2023České Ministerstvo životního prostředí začiatkom mesiaca predstavilo návrh novely zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hlavným zámerom novely je ochrana najúrodnejšej pôdy pred jej zabratím a využitím pre obchodné alebo skladovacie účely. 

Okrem toho má byť pôda chránená aj pred výstavbou veľkých fotovoltických elektrární. Ministerstvo však návrhom zároveň vytvára priestor pre implementáciu agrivoltiky a nastavuje rámec, pomocou ktorého by mohli fungovať. Základným predpokladom je, že pôda bude aj naďalej využívaná primárne na pestovanie plodín s fotovoltikou ako komplementárnym, druhoradým prvkom. Pri zachovaní charakteru pôdy sa tak vyhne jej vyňatiu z pôdneho fondu, čo pre mnohých zainteresovaných aktérov predstavuje jednu z najväčších bariér rozvoja agrivoltiky. Ministerstvo taktiež vydalo krátky sumár toho, ako by mohol povoľovací proces pre výstavbu fotovoltiky na poľnohospodárskej pôde vyzerať v realite.

Komentáre

Súvisiace

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

 

Stagnujúci rozvoj OZE sa možno konečne rozbehne

Týždenník Trend sa minulý týždeň venoval cieľom Slovenska pre rozvoj OZE a aktuálnemu stavu tohto odvetvia. Svoj pohľad poskytol aj riaditeľ SAPI Ján Karaba, ktorý zhrnul stagnujúci stav slovenského sektora OZE a opätovne upozornil na to, že Slovensko musí zvýšiť ciele a prispôsobiť tomu aj opatrenia.

17. 05. 2023VIAC

 

EÚ musí znížiť závislosť na dovoze komponentov z Číny

Problémy, ktoré Európe spôsobila energetická závislosť od Ruskej federácie, sú veľkým varovným prstom pre členské štáty a jasným impulzom pre urýchlenie energetickej transformácie.

17. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek