Česko predstavilo návrh pravidiel hry pre agrivoltiku

SAPI
12. 04. 2023České Ministerstvo životního prostředí začiatkom mesiaca predstavilo návrh novely zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Hlavným zámerom novely je ochrana najúrodnejšej pôdy pred jej zabratím a využitím pre obchodné alebo skladovacie účely. 

Okrem toho má byť pôda chránená aj pred výstavbou veľkých fotovoltických elektrární. Ministerstvo však návrhom zároveň vytvára priestor pre implementáciu agrivoltiky a nastavuje rámec, pomocou ktorého by mohli fungovať. Základným predpokladom je, že pôda bude aj naďalej využívaná primárne na pestovanie plodín s fotovoltikou ako komplementárnym, druhoradým prvkom. Pri zachovaní charakteru pôdy sa tak vyhne jej vyňatiu z pôdneho fondu, čo pre mnohých zainteresovaných aktérov predstavuje jednu z najväčších bariér rozvoja agrivoltiky. Ministerstvo taktiež vydalo krátky sumár toho, ako by mohol povoľovací proces pre výstavbu fotovoltiky na poľnohospodárskej pôde vyzerať v realite.

Komentáre

Súvisiace

Záujem českých inštalatérov o obnoviteľné zdroje rýchlo rastie

Česká republika eviduje nielen rastúci záujem o inštaláciu fotovoltických zariadení, ale aj o rekvalifikáciu pracovnej sily. Hoci ešte nejaký čas potrvá, kým sa plne pokryjú potreby trhu a vyrieši sa problematika nedostatku inštalatérov, tento impulz dáva jasne najavo, že pracovníci vidia sektor OZE ako perspektívny a chcú sa v ňom pohybovať čoraz viac.

21. 09. 2023VIAC

 

Slovenský priemysel ozelenie - z Modernizačného fondu sa rozdelí takmer pol miliardy eur

Až šesť priemyselných podnikov uspelo pri žiadosti o financie z Modernizačného fondu na svoje projektové zámery. Najväčší podiel dostane košický U.S. Steel - až 300 miliónov eur bude môcť využiť na dekarbonizáciu svojej výroby skrz investície do elektrických pecí.

21. 09. 2023VIAC

 

V Česku narástol počet požiarov fotovoltiky spojených s jej neodbornou inštaláciou

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě informovala, že v priebehu prvého polroka zaznamenala už 45 prípadov požiaru fotovoltických inštalácií. Pre porovnanie, v predchádzajúcich rokoch nastalo približne 15 takýchto udalostí ročne.

07. 09. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek