Analýza Medzinárodnej agentúry pre energiu ukazuje trajektóriu rozvoja OZE v nadchádzajúcich rokoch

SAPI
17. 01. 2024Podľa analýzy Renewables 2023, ktorú vydala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA), pribudlo v tomto roku celosvetovo až 510 GW nových obnoviteľných zdrojov. Najväčší podiel mala solárna energia, ktorá tvorila až 75% tohtoročnej inštalovanej kapacity. Práve tento bezprecedentný nárast stojí za novými projekciami, ktoré nám ohľadom rozvoja sektora OZE analýza prináša. 

IEA predpokladá, že pri súčasnom tempe by sa mohla celosvetová kapacita OZE do piatich rokov navýšiť na 7300 GW, pričom najväčší podiel na tomto náraste bude mať práve fotovoltika. V prípade, že by sa tento scenár podarilo splniť, tak by v roku 2028 malo až 61 % elektrickej energie v EÚ pochádzať z OZE. Analýza však poukazuje aj na spomaľujúce sa tempo rozvoja veternej energie a najmä na známe bariéry spomaľujúce rozvoj OZE v EÚ, teda administratívne procesy a problematiku pripájania variabilných zdrojov do elektrizačnej sústavy. V prípade, že by sa tieto bariéry podarilo odstrániť, tak by podiel OZE v Európe mohol byť význame väčší než je odhadované dnes.

Komentáre

Súvisiace

Energetická transformácia pokračuje, OZE sú stále na vzostupe

Spoločnosť Ember zverejnila správu o využití obnoviteľných a fosílnych zdrojov v európskej elektroenergetike za rok 2023 a výsledky nás rozhodne tešia.

14. 02. 2024VIAC

 

Protimonopolný úrad vykonal inšpekcie u podnikateľov vo fotovoltike

Dňa 6. 2. 2024 vykonal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky u podnikateľov pôsobiacich v sektore fotovoltiky na základe podozrenia z uzavretia dohody obmedzujúcej súťaž neohlásené inšpekcie.

14. 02. 2024VIAC

 

Česká republika zaznamenala takmer gigawattový nárast fotovoltiky

Obdobne ako na Slovensku, aj v Česku sa ukázal rok 2023 pre sektor fotovoltiky ako nesmierne úspešný. Podľa Solární asociace tu pribudlo takmer 83 tisíc nových fotovoltických elektrární, ktoré spolu predstavujú až 970 MW inštalovanej kapacity.

17. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek