Slovenské dekarbonizačné schémy získali finančnú podporu EÚ

SAPI
11. 10. 2022Slovenská republika bude môcť v rámci svojich plánov na dekarbonizáciu priemyslu využiť vyše 1,1 miliardy eur. Financie sa budú čerpať cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Modernizačný fond EÚ, a budú využité na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti podnikov. Podniky spadajúce pod energeticky náročné priemyselné odvetvia sa budú môcť o financie uchádzať v podobe grantov cez verejné súťaže až do roku 2028. Slovensko sa navyše zaviazalo zaistiť celkové zníženie uhlíkovej stopy v priemysle bez toho, aby sa emisie presunuli do iného odvetvia. Aj preto sa počíta s čoraz širším využitím obnoviteľných zdrojov vo výrobnom procese, ktoré sú pokladané za jeden z kľúčových aspektov dekarbonizácie slovenského priemyslu. Nejedná sa pritom iba o elektrinu a teplo vyrobené z OZE, ale aj o možné vedľajšie produkty, ako napríklad zelený vodík, ktorý je vyrábaný práve za použitia OZE. Za dôsledného využitia uvoľnených financií tak môžu slovenské priemyselné podniky značne zvýšiť podiel OZE vo svojom výrobnom procese a nielen znížiť svoje náklady, ale aj dopomôcť k naplneniu slovenských cieľov v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Komentáre

Súvisiace

Nový trh s elektrinou

O novom trhu s elektrinou sme už v našich spravodajoch informovali. EÚ vo svojej iniciatíve pokračuje a plány začínajú naberať reálne kontúry. Komisia už predstavila svoj návrh.

21. 03. 2023VIAC

 

Nemci zvyšujú tlak na prechod na zelenú energetiku

Nemecko od vypuknutia vojny na Ukrajine čelí problémom v oblasti energetiky. Dôvodom je predčasné vypnutie jadrových elektrární, ktoré v kombinácii s nedostatkom plynu (na ktorý krajina výraznou mierou spoliehala) spôsobili nedostatok ponuky na trhy.

15. 03. 2023VIAC

 

Odpadové teplo by mohlo byť kľúčom k dekarbonizácii teplárenstva

Podľa najnovšej analýzy dánskej spoločnosti Danfoss máme už dnes prístup k zdroju, ktorý by nás mohol výrazne posunúť k naplneniu dekarbonizačných cieľov. Ide o odpadové teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt priemyselných a energetických zariadení.

01. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek