Slovenské dekarbonizačné schémy získali finančnú podporu EÚ

SAPI
11. 10. 2022Slovenská republika bude môcť v rámci svojich plánov na dekarbonizáciu priemyslu využiť vyše 1,1 miliardy eur. Financie sa budú čerpať cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Modernizačný fond EÚ, a budú využité na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti podnikov. Podniky spadajúce pod energeticky náročné priemyselné odvetvia sa budú môcť o financie uchádzať v podobe grantov cez verejné súťaže až do roku 2028. Slovensko sa navyše zaviazalo zaistiť celkové zníženie uhlíkovej stopy v priemysle bez toho, aby sa emisie presunuli do iného odvetvia. Aj preto sa počíta s čoraz širším využitím obnoviteľných zdrojov vo výrobnom procese, ktoré sú pokladané za jeden z kľúčových aspektov dekarbonizácie slovenského priemyslu. Nejedná sa pritom iba o elektrinu a teplo vyrobené z OZE, ale aj o možné vedľajšie produkty, ako napríklad zelený vodík, ktorý je vyrábaný práve za použitia OZE. Za dôsledného využitia uvoľnených financií tak môžu slovenské priemyselné podniky značne zvýšiť podiel OZE vo svojom výrobnom procese a nielen znížiť svoje náklady, ale aj dopomôcť k naplneniu slovenských cieľov v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Komentáre

Súvisiace

Európske reformy trhu s elektrinou meškajú, Slovensko je jedno z mnohých previnilcov

Hoci bol európsky balík Čistá energia pre všetkých Európanov prijatý už v roku 2019, dodnes nebol plne implementovaný vo väčšine krajín EÚ. Až 21 krajín EÚ, vrátane Slovenska, je predmetom právnych konaní za nesplnenie týchto povinností.

03. 07. 2024VIAC

 

Vízia najsilnejšej frakcie Európskeho parlamentu - silnejšia ekonomika, slabšie environmentálne ciele

Dohoda zeleného rastu - taký symbolický názov by mohla podľa dokumentu s prioritami Európskej ľudovej strany niesť revidovaná Európska zelená dohoda. Konzervatívci navrhujú hlbšie zameranie sa na ekonomiku a energetickú bezpečnosť, argumentujúc, že súčasné prísne environmentálne regulácie môžu brzdiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

03. 07. 2024VIAC

 

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek