Slovenské dekarbonizačné schémy získali finančnú podporu EÚ

SAPI
11. 10. 2022Slovenská republika bude môcť v rámci svojich plánov na dekarbonizáciu priemyslu využiť vyše 1,1 miliardy eur. Financie sa budú čerpať cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Modernizačný fond EÚ, a budú využité na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti podnikov. Podniky spadajúce pod energeticky náročné priemyselné odvetvia sa budú môcť o financie uchádzať v podobe grantov cez verejné súťaže až do roku 2028. Slovensko sa navyše zaviazalo zaistiť celkové zníženie uhlíkovej stopy v priemysle bez toho, aby sa emisie presunuli do iného odvetvia. Aj preto sa počíta s čoraz širším využitím obnoviteľných zdrojov vo výrobnom procese, ktoré sú pokladané za jeden z kľúčových aspektov dekarbonizácie slovenského priemyslu. Nejedná sa pritom iba o elektrinu a teplo vyrobené z OZE, ale aj o možné vedľajšie produkty, ako napríklad zelený vodík, ktorý je vyrábaný práve za použitia OZE. Za dôsledného využitia uvoľnených financií tak môžu slovenské priemyselné podniky značne zvýšiť podiel OZE vo svojom výrobnom procese a nielen znížiť svoje náklady, ale aj dopomôcť k naplneniu slovenských cieľov v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek