Školenie inštalatérov 24. - 26. 10. 2018

Pavel Šimon

SAPI
02. 10. 2018Školenie inštalatérov je späť. Jediná a jedinečná šanca v tomto roku absolvovať odborné a certifikované školenie inštalatérov. Začína sa termickými systémami a postupne prechádzame k fotovoltike:

1. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov“

2. deň – Moduly „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov“

3. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov“

Ceny školenie sú 240 eur za 2 dni a 350 eur za 3 dni. Odporúčame sa prihlásiť čo najskôr prostredníctvom registračného formulára.


Najbližší termín školenia pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov bol stanovený na 24.-26.10.2018.

V prípade záujmu o školenie odporúčame vyplniť formulár na predbežné prihlásenie.

 

Školenie pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov má nasledovný charakter:

Kombinovaný modul FT + FV

Školenie býva kombinované a vzdelávame záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky.

Začína sa termickými systémami a postupne prechádzame k fotovoltike:

1. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov“
2. deň – Moduly „Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov“
3. deň – Modul „Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov“

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:
Juraj Vozár, vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 645 316
Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678
Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:

Typ školeniaDĺžkaCena za školenie
(s DPH)
Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR
(s DPH)
Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov2 dni280,00 EUR240,00 EUR
Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov2 dni280,00 EUR240,00 EUR
Kombinovaný modul FV+FT3 dni390,00 EUR350,00 EUR
 

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;
pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.
(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

Zákony na stiahnutie:
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Zákon 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 133/2012 Z.z.
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

Komentáre

Súvisiace

Hrozí nedostatok inštalatérov?

Euractiv upozornil na nedostatok inštalatérov, ktorý by mohol spomaliť rozvoj OZE. Z predchádzajúcej novinky by sa mohlo zdať, že to bude to posledné, čo môže rozvoju zelených zdrojov na Slovensku brániť, no Slovensko sa na túto skutočnosť pripravuje

08. 02. 2023VIAC

 

Školenia inštalatérov OZE v roku 2022

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Vás pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“.

31. 03. 2022VIAC

 

Školenie inštalatérov 22. a 23. 3. 2021

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“.

01. 03. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek