Repowering môže stabilizovať financovanie rozvoja OZE

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
20. 11. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

20. november 2020

    

Súčasný stav financovania slovenskej obnoviteľnej energetiky je alarmujúci. Neodborné a prvoplánové zásahy regulátora spôsobili vznik tzv. historického dlhu voči distribučným spoločnostiam a zlá regulácia cien energií zas vytvorila viac než 100 miliónový dlh voči OKTE. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR a ÚRSO intenzívne riešia, ako, spolu viac než 400 miliónovú sekeru, vyrovnať a zároveň zabezpečiť, aby sa táto situácia neopakovala. To v prvom rade znamená zmenu v nastavení tarify za prevádzkovanie systému (TPS) bez toho, aby bolo dotknuté právo zelených výrobcov na doplatok. Jednou z možností je tzv. „repowering“.

 

Zákon o podpore OZE garantuje výrobcom právo na doplatok po dobu 15 rokov. Výška doplatku závisí od podmienok, ktoré výrobca dostal a od vývoja cien na trhu s elektrinou. Štát takto financoval rozvoj OZE, kým ešte zelené zdroje neboli tak konkurencieschopné, ako je dnes napríklad fotovoltika alebo veterná energia, ktoré patria medzi najlacnejšie zdroje energie z pohľadu celého životného cyklu. Podpora týchto obnoviteľných zdrojov je financovaná formou TPS, ktorá je súčasťou koncovej ceny elektriny pre slovenských odberateľov. Predchádzajúce vedenia ÚRSO sa snažili umelo udržiavať ceny elektriny prostredníctvom podhodnotenia TPS, čo spôsobilo nedostatočné kompenzácie vyplácateľom podpory, ktorými boli pôvodne distribučné spoločnosti a od 2020 je OKTE. Štát je tak aktuálne nútený hľadať nové riešenia, ako napraviť minulé chyby regulátora a vytvoriť priaznivé prostredie pre ďalší rozvoj obnoviteľnej energetiky, v zmysle schváleného národného energetického a klimatického plánu. 

 

Jedným z riešení, ako zachovať ceny energií, je tzv. „repowering,“ teda akési rozloženie objemu garantovanej podpory v čase. V praxi by sa tak výrobcom znížili príjmy z doplatku, no zároveň by sa predĺžilo obdobie vyplácania podpory o 5 až 10 rokov. Štát tak môže vyriešiť hneď dva zásadné problémy, ktorým čelí slovenská energetika. Prvým je zníženie tlaku na ďalšie zvyšovanie TPS, ku ktorému by muselo dôjsť v súvislosti so splácaním historického dlhu voči distribučným spoločnostiam. Druhým je predĺženie životnosti elektrární a umožnenie ich významnej rekonštrukcie, kde pri niektorých zdrojoch, ako napríklad bioplynové elektrárne, budú výrobcovia po skončení podpory riešiť existenčné otázky.

 

Ministerstvo hospodárstva SR a  ÚRSO predstavili vo štvrtok, dňa 19. novembra 2020 základnú schému repoweringu. Implementácia si však, podľa ÚRSO, bude vyžadovať zmeny v legislatíve, čomu by mali predchádzať verejné konzultácie. Akákoľvek vytvorená schéma musí byť dobrovoľná, keďže do existujúcich práv výrobcov sa, podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI), nesmie zasiahnuť. „Sme presvedčení, že je možné nájsť efektívnu motiváciu pre výrobcov OZE, aby sa čo najviac z nich mohlo rozhodnúť o vstúpení do takéhoto systému repoweringu, samozrejme za podmienky dodržania základnej úrovne rentability,“ hovorí Ján Karaba, riaditeľ SAPI. „Prevádzkovateľov by mohla presvedčiť možnosť významnej obnovy zariadení OZE, ktorá umožní využiť najmodernejšie technológie ešte pred skončením doby podpory a predĺžiť tým technickú životnosť zariadení, plus zvýšiť účinnosť výroby,“ dodáva Karaba. Prínosom pre slovenskú ekonomiku a energetiku by mali byť podľa riaditeľa SAPI okamžite dosiahnuteľné úspory v ročnej výške podpory a modernejšie zariadenia, ktoré vyrobia viac zelenej energie.

 

                     

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Na Slovensku môžu po 17 rokoch vyrásť nové veterné elektrárne

Aktuálne politické smerovanie Slovenska a technický stav sietí opäť otvárajú možnosti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Prím by mali hrať fotovoltika a veterná energia, ktoré dnes patria medzi najlacnejšie zdroje energie z hľadiska životného cyklu. Po dlhých 17 rokoch sa tak Slovensko môže dočkať nových projektov veterných elektrární.

29. 04. 2021VIAC

 

Povinné predĺženie podpory môže zlikvidovať výrobcov OZE

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predstavili návrh repoweringu podporovaných obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorý je v rozpore s cieľmi, ktoré sa Vláda SR v programovom vyhlásení zaviazala dosiahnuť. Ak takto nastavený repowering vstúpi do praxe, môže zlikvidovať výrobcov z OZE a výraznou mierou naruší dôveru investorov v štátnu energetickú politiku.

16. 04. 2021VIAC

 

SAPI považuje zrušenie stop-stavu za udalosť historického významu

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dnes oznámila spoločne so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstva financií SR (MF SR) oficiálne ukončenie stop-stavu na Slovensku, ktorý viac než 7 rokov znemožňoval pripájanie nových zdrojov energie a tým aj rozvoj zelenej energetiky na Slovensku.

06. 04. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek