Repowering môže stabilizovať financovanie rozvoja OZE

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
20. 11. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

20. november 2020

    

Súčasný stav financovania slovenskej obnoviteľnej energetiky je alarmujúci. Neodborné a prvoplánové zásahy regulátora spôsobili vznik tzv. historického dlhu voči distribučným spoločnostiam a zlá regulácia cien energií zas vytvorila viac než 100 miliónový dlh voči OKTE. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR a ÚRSO intenzívne riešia, ako, spolu viac než 400 miliónovú sekeru, vyrovnať a zároveň zabezpečiť, aby sa táto situácia neopakovala. To v prvom rade znamená zmenu v nastavení tarify za prevádzkovanie systému (TPS) bez toho, aby bolo dotknuté právo zelených výrobcov na doplatok. Jednou z možností je tzv. „repowering“.

 

Zákon o podpore OZE garantuje výrobcom právo na doplatok po dobu 15 rokov. Výška doplatku závisí od podmienok, ktoré výrobca dostal a od vývoja cien na trhu s elektrinou. Štát takto financoval rozvoj OZE, kým ešte zelené zdroje neboli tak konkurencieschopné, ako je dnes napríklad fotovoltika alebo veterná energia, ktoré patria medzi najlacnejšie zdroje energie z pohľadu celého životného cyklu. Podpora týchto obnoviteľných zdrojov je financovaná formou TPS, ktorá je súčasťou koncovej ceny elektriny pre slovenských odberateľov. Predchádzajúce vedenia ÚRSO sa snažili umelo udržiavať ceny elektriny prostredníctvom podhodnotenia TPS, čo spôsobilo nedostatočné kompenzácie vyplácateľom podpory, ktorými boli pôvodne distribučné spoločnosti a od 2020 je OKTE. Štát je tak aktuálne nútený hľadať nové riešenia, ako napraviť minulé chyby regulátora a vytvoriť priaznivé prostredie pre ďalší rozvoj obnoviteľnej energetiky, v zmysle schváleného národného energetického a klimatického plánu. 

 

Jedným z riešení, ako zachovať ceny energií, je tzv. „repowering,“ teda akési rozloženie objemu garantovanej podpory v čase. V praxi by sa tak výrobcom znížili príjmy z doplatku, no zároveň by sa predĺžilo obdobie vyplácania podpory o 5 až 10 rokov. Štát tak môže vyriešiť hneď dva zásadné problémy, ktorým čelí slovenská energetika. Prvým je zníženie tlaku na ďalšie zvyšovanie TPS, ku ktorému by muselo dôjsť v súvislosti so splácaním historického dlhu voči distribučným spoločnostiam. Druhým je predĺženie životnosti elektrární a umožnenie ich významnej rekonštrukcie, kde pri niektorých zdrojoch, ako napríklad bioplynové elektrárne, budú výrobcovia po skončení podpory riešiť existenčné otázky.

 

Ministerstvo hospodárstva SR a  ÚRSO predstavili vo štvrtok, dňa 19. novembra 2020 základnú schému repoweringu. Implementácia si však, podľa ÚRSO, bude vyžadovať zmeny v legislatíve, čomu by mali predchádzať verejné konzultácie. Akákoľvek vytvorená schéma musí byť dobrovoľná, keďže do existujúcich práv výrobcov sa, podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI), nesmie zasiahnuť. „Sme presvedčení, že je možné nájsť efektívnu motiváciu pre výrobcov OZE, aby sa čo najviac z nich mohlo rozhodnúť o vstúpení do takéhoto systému repoweringu, samozrejme za podmienky dodržania základnej úrovne rentability,“ hovorí Ján Karaba, riaditeľ SAPI. „Prevádzkovateľov by mohla presvedčiť možnosť významnej obnovy zariadení OZE, ktorá umožní využiť najmodernejšie technológie ešte pred skončením doby podpory a predĺžiť tým technickú životnosť zariadení, plus zvýšiť účinnosť výroby,“ dodáva Karaba. Prínosom pre slovenskú ekonomiku a energetiku by mali byť podľa riaditeľa SAPI okamžite dosiahnuteľné úspory v ročnej výške podpory a modernejšie zariadenia, ktoré vyrobia viac zelenej energie.

 

                     

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Štát začal riešiť historický dlh

OKTE je zúčtovateľom podpory len prvý rok a už sa ocitá vo vážnych problémoch, keďže má sekeru vo výške viac než 100 miliónov eur. Situácia je dôsledkom neodbornej regulácie bývalého vedenia ÚRSO, ktorá zároveň spôsobila aj tzv. historický dlh voči distribučným spoločnostiam, vo výške viac než 300 miliónov eur.

30. 11. 2020VIAC

 

Črtajú sa nové riešenia pri podpore OZE

Repowering začína naberať konkrétny tvar. K téme už sedelo Ministerstvo hospodárstva a ÚRSO, pričom na spoločnej tlačovej konferencii predstavili základné rámce.

24. 11. 2020VIAC

 

Výročný seminár SAPI: stopstav by sa mal definitívne stať minulosťou

Vyvrcholením utorkového seminára SAPI „Fotovoltika a OZE v roku 2021“ bola odborná diskusia o slovenskej obnoviteľnej energetike do roku 2030. Pod moderátorskou taktovkou riaditeľa SAPI Jána Karabu diskutovali Andrej Juris (predseda ÚRSO), Karol Galek (štátny tajomník MH SR), Michal Pokorný (vrchný riaditeľ úseku SED a obchodu SEPS), Pierre Poncik (riaditeľ úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu Slovenské elektrárne) a advokát Pavol Poláček (Poláček & Partners).

29. 10. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek