Repowering môže stabilizovať financovanie rozvoja OZE

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
20. 11. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

20. november 2020

    

Súčasný stav financovania slovenskej obnoviteľnej energetiky je alarmujúci. Neodborné a prvoplánové zásahy regulátora spôsobili vznik tzv. historického dlhu voči distribučným spoločnostiam a zlá regulácia cien energií zas vytvorila viac než 100 miliónový dlh voči OKTE. Nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR a ÚRSO intenzívne riešia, ako, spolu viac než 400 miliónovú sekeru, vyrovnať a zároveň zabezpečiť, aby sa táto situácia neopakovala. To v prvom rade znamená zmenu v nastavení tarify za prevádzkovanie systému (TPS) bez toho, aby bolo dotknuté právo zelených výrobcov na doplatok. Jednou z možností je tzv. „repowering“.

 

Zákon o podpore OZE garantuje výrobcom právo na doplatok po dobu 15 rokov. Výška doplatku závisí od podmienok, ktoré výrobca dostal a od vývoja cien na trhu s elektrinou. Štát takto financoval rozvoj OZE, kým ešte zelené zdroje neboli tak konkurencieschopné, ako je dnes napríklad fotovoltika alebo veterná energia, ktoré patria medzi najlacnejšie zdroje energie z pohľadu celého životného cyklu. Podpora týchto obnoviteľných zdrojov je financovaná formou TPS, ktorá je súčasťou koncovej ceny elektriny pre slovenských odberateľov. Predchádzajúce vedenia ÚRSO sa snažili umelo udržiavať ceny elektriny prostredníctvom podhodnotenia TPS, čo spôsobilo nedostatočné kompenzácie vyplácateľom podpory, ktorými boli pôvodne distribučné spoločnosti a od 2020 je OKTE. Štát je tak aktuálne nútený hľadať nové riešenia, ako napraviť minulé chyby regulátora a vytvoriť priaznivé prostredie pre ďalší rozvoj obnoviteľnej energetiky, v zmysle schváleného národného energetického a klimatického plánu. 

 

Jedným z riešení, ako zachovať ceny energií, je tzv. „repowering,“ teda akési rozloženie objemu garantovanej podpory v čase. V praxi by sa tak výrobcom znížili príjmy z doplatku, no zároveň by sa predĺžilo obdobie vyplácania podpory o 5 až 10 rokov. Štát tak môže vyriešiť hneď dva zásadné problémy, ktorým čelí slovenská energetika. Prvým je zníženie tlaku na ďalšie zvyšovanie TPS, ku ktorému by muselo dôjsť v súvislosti so splácaním historického dlhu voči distribučným spoločnostiam. Druhým je predĺženie životnosti elektrární a umožnenie ich významnej rekonštrukcie, kde pri niektorých zdrojoch, ako napríklad bioplynové elektrárne, budú výrobcovia po skončení podpory riešiť existenčné otázky.

 

Ministerstvo hospodárstva SR a  ÚRSO predstavili vo štvrtok, dňa 19. novembra 2020 základnú schému repoweringu. Implementácia si však, podľa ÚRSO, bude vyžadovať zmeny v legislatíve, čomu by mali predchádzať verejné konzultácie. Akákoľvek vytvorená schéma musí byť dobrovoľná, keďže do existujúcich práv výrobcov sa, podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI), nesmie zasiahnuť. „Sme presvedčení, že je možné nájsť efektívnu motiváciu pre výrobcov OZE, aby sa čo najviac z nich mohlo rozhodnúť o vstúpení do takéhoto systému repoweringu, samozrejme za podmienky dodržania základnej úrovne rentability,“ hovorí Ján Karaba, riaditeľ SAPI. „Prevádzkovateľov by mohla presvedčiť možnosť významnej obnovy zariadení OZE, ktorá umožní využiť najmodernejšie technológie ešte pred skončením doby podpory a predĺžiť tým technickú životnosť zariadení, plus zvýšiť účinnosť výroby,“ dodáva Karaba. Prínosom pre slovenskú ekonomiku a energetiku by mali byť podľa riaditeľa SAPI okamžite dosiahnuteľné úspory v ročnej výške podpory a modernejšie zariadenia, ktoré vyrobia viac zelenej energie.

 

                     

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Nové OZE môžu paradoxne naraziť na postoj MŽP

Štátny tajomník MH SR podporil veternú energiu tvrdením, že výstavba veterných elektrární sa na Slovensku oplatí. Zároveň potvrdil, že záujem už prejavujú aj samosprávy, o ktorých sme hovorili, že budú kľúčovým prvkom pri plánovaní a realizácii nových projektov.

09. 11. 2021VIAC

 

SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

29. 09. 2021VIAC

 

ÚRSO prehodnotí pripojovacie poplatky a G-komponent

Výška G-komponentu bude snáď konečne znížená. URSO dáva do pripomienkového konania návrh vyhlášky č. 18/2017 pričom poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) bude znížený z 30 % na 10 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, čo výrobcom ušetrí spolu vyše 30 miliónov eur ročne.

17. 09. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek