MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

SAPI
13. 02. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

13. február 2024

   

SAPI: MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Uprednostňovať drahé jadro pred OZE je krátkozraké riešenie

 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál. Odporúčania Európskej komisie hovoria dokonca až o 35%.

 

Európska komisia plánuje dosiahnuť do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na domácej spotrebe na úrovni 35%. Slovenské strategické dokumenty však hovoria len o 23% OZE, pričom preferovaným zdrojom má byť jadro. Jadrová energia dominuje v našom energetickom mixe už v súčasnosti, no jej výhodnosť sa bude s neustále narastajúcou spotrebou elektrickej energie znižovať. Výstavba nových jadrových zdrojov je totiž nielen zdĺhavá, ale aj finančne náročná.

 

„Spoliehať sa na čoraz drahší zdroj Slovensku nijako nepomôže a jadro by v strategických dokumentoch nemalo zohrávať tak významnú úlohu, ako doteraz. Deklarovať plán na výstavbu nových jadrových elektrární, alebo sa spoliehať na experimentálne malé modulárne reaktory, keď máme dostupné omnoho lacnejšie a skutočne zelené zdroje elektriny, považujeme za veľmi nešťastné rozhodnutie,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 

OZE V NECP sú podhodnotené

V Národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP) je úloha OZE výrazne podhodnotená a nereflektuje skutočný rozvoj zelených zdrojov ani záujem investorov o budovanie nových inštalácií. Toto je zjavné najmä v cieli pre fotovoltiku, ktorý je aktuálne nastavený na 1400 MW. Pri súčasnom trende rozvoja a rekordnom prírastku inštalovanej kapacity v roku 2023 môžeme tento cieľ prekonať už o 2 roky.

 

Ťahúňom rozvoja obnoviteľnej energetiky by pritom mala byť práve fotovoltika, najmä v podobe strešných inštalácií. Sekundovať by jej mali veterné elektrárne, ktoré spolu s fotovoltikou patria medzi najlacnejšie zdroje z hľadiska životného cyklu a ich rozvoj si nevyžaduje väčšie finančné stimuly štátu. Výraznejšiu podporu zo strany štátu si už bude vyžadovať geotermálna energia, no ak sa zdroj už raz postaví, bude schopný vyrábať teplo a energiu prakticky zadarmo.

 

Odporúčania pre ministerstvo

„Trh nám aktuálne ukazuje, že v súkromnom sektore je dostatok záujemcov, ktorí chcú do výstavby obnoviteľných zdrojov investovať. Úlohou štátu je teraz pripraviť zdravé podnikateľské prostredie a vytvoriť základné predpoklady, ktoré rozvoj OZE umožnia,“ približuje Karaba. 

 

SAPI v tejto súvislosti pripravilo pre Ministerstvo hospodárstva SR zoznam konkrétnych opatrení, ktoré by malo v NECP prijať, ak chce zaistiť ďalší rozvoj OZE. Ide napríklad o posilnenie a modernizáciu elektrizačnej sústavy, podporu integrácie prvkov flexibility, úprava a zjednodušenie povoľovacích procesov, zadefinovanie akceleračných zón pre OZE, a podporu samospotrebiteľov energie.

 

„Odporúčané opatrenia nie sú žiadne novinky, na mnohé problémy, ktoré by opatrenia mali riešiť upozorňujeme už dlhodobo. Mnohé sme dokonca povinní implementovať z európskej legislatívy. Implementovanie navrhovaných opatrení do NECP tak nie len pozitívne ovplyvní slovenský energetický sektor, ale pomôže naplniť naše záväzky voči Európskej únii,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

 

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

Komentár SAPI k návrhu aktualizácie NECP

S vydaním návrhu aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu zhrnul tím SAPI svoje zistenia v komentári pre Euractiv.

07. 09. 2023VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek