Pripomienkové konanie k vyhláške úradu

Pavel Šimon
03. 06. 2015Dnes sme "uzatvárali" etapu novely vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike - absolvovali sme rozporové konanie k tejto novele. A výsledok sa dá uviesť textom z mnohých vtipov: "mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu...". Začnem od tej zlej správy: úrad nebol ochotný pristúpiť na akceptovanie našej pripomienky na zrušenie G-komponentu. Takže sa bude platiť aj v roku 2016. Teraz k tej dobrej správe: jeden z dôvodov prečo sa úrad rozhodol neakceptovať našu pripomienku bol, že G-komponent nebol predmetom novelizácie a teda sa nebude meniť. Dobrá správa je, že rovnako nie sú ochotní meniť G-komponent podľa návrhu distribučiek smerom hore. Záver: na teraz sa podarilo tejto rabovačke v energetike (dúfam) zabrániť. Ale treba zostať v strehu a pozorne očakávať ďalšie dianie. Pevne verím, že sľubu predstaviteľov úradu môžme veriť.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek