Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

SAPI
29. 11. 2021Konferencia CEEC 21 opäť otvorila viacero dôležitých otázok. Obzvlášť zaujímavý bol panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá. Praha schválila v roku 2021 balík 69 opatrení s názvom Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, ktorých hlavným cieľom je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 45 % v porovnaní s rokom 2010. 


Na vykurovanie chce mesto v budúcnosti využívať čističky odpadových vôd. Energetiku chce Praha postaviť na bezemisných zdrojoch, hlavne solárnej a veternej energii, pričom plánuje inštalovať fotovoltické systémy na viac ako 20 000 budovách. Mesto ďalej integruje tepelné čerpadlá aj ako súčasť existujúcich systémov centralizovaného vykurovania a bude budovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. Plánuje sa však aj nová bioplynová stanica, ktorá bude využívať vytriedený kuchynský odpad na výrobu biometánu a digestátu pre poľnohospodárstvo. (Ďalšie ciele môžete vidieť v tabuľke na obrázku.)


Praha uvádza, že inšpiráciu hľadala v mestách západnej Európy, pretože nechce v roku 2030 stáť mimo diania, ale chce zapadnúť medzi moderné mestá. Ide o vskutku inšpiratívne tvrdenie a vysoké ambície, ktoré by mohli prebrať aj slovenské mestá. 


Primátor Bratislavy Matúš Vallo hovoril o výsadbe stromov, či parkovacej politike, rozširovaní MHD. Za problematické označil, že hlavné mesto Slovenska nemá nárok na Eurofondy, čo značne limituje možnosti Magistrátu. Za celkový problém označil podfinancovanie slovenských miest. 

V porovnaní s Prahou majú slovenské mestá čo doháňať, no je potrebné zdôrazniť, že bez vhodne nastaveného regulačného a legislatívneho prostredia môže akékoľvek snahy rýchlo stroskotať. Rovnako sa samosprávy musia, okrem nedostatku financií, vysporiadať aj so silnou centralizáciou štátu, ktorá oslabuje ich postavenie. V každom prípade by sme radi videli väčšiu iniciatívu miest a samospráv smerom k uhlíkovej neutralite. Starostom radi poradíme a vysvetlíme problematiku OZE.


Komentáre

Súvisiace

BUDOUCNOST JE ELEKTRIFIKOVANÁ, BUĎTE PŘIPRAVENI!

Významná mezinárodní konference plně dedikovaná velkým tepelným čerpadlům se bude konat v srdci Evropy, v Praze. Konference pokrývá široké spektrum témat týkající se soustav zásobování teplem, průmyslových aplikací do 200°C, ale i propojení sektorů elektro-energetiky a teplárenství či akumulace.

26. 09. 2023VIAC

 

Záujem českých inštalatérov o obnoviteľné zdroje rýchlo rastie

Česká republika eviduje nielen rastúci záujem o inštaláciu fotovoltických zariadení, ale aj o rekvalifikáciu pracovnej sily. Hoci ešte nejaký čas potrvá, kým sa plne pokryjú potreby trhu a vyrieši sa problematika nedostatku inštalatérov, tento impulz dáva jasne najavo, že pracovníci vidia sektor OZE ako perspektívny a chcú sa v ňom pohybovať čoraz viac.

21. 09. 2023VIAC

 

Slovenský priemysel ozelenie - z Modernizačného fondu sa rozdelí takmer pol miliardy eur

Až šesť priemyselných podnikov uspelo pri žiadosti o financie z Modernizačného fondu na svoje projektové zámery. Najväčší podiel dostane košický U.S. Steel - až 300 miliónov eur bude môcť využiť na dekarbonizáciu svojej výroby skrz investície do elektrických pecí.

21. 09. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek