Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

SAPI
29. 11. 2021Konferencia CEEC 21 opäť otvorila viacero dôležitých otázok. Obzvlášť zaujímavý bol panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá. Praha schválila v roku 2021 balík 69 opatrení s názvom Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, ktorých hlavným cieľom je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 45 % v porovnaní s rokom 2010. 


Na vykurovanie chce mesto v budúcnosti využívať čističky odpadových vôd. Energetiku chce Praha postaviť na bezemisných zdrojoch, hlavne solárnej a veternej energii, pričom plánuje inštalovať fotovoltické systémy na viac ako 20 000 budovách. Mesto ďalej integruje tepelné čerpadlá aj ako súčasť existujúcich systémov centralizovaného vykurovania a bude budovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. Plánuje sa však aj nová bioplynová stanica, ktorá bude využívať vytriedený kuchynský odpad na výrobu biometánu a digestátu pre poľnohospodárstvo. (Ďalšie ciele môžete vidieť v tabuľke na obrázku.)


Praha uvádza, že inšpiráciu hľadala v mestách západnej Európy, pretože nechce v roku 2030 stáť mimo diania, ale chce zapadnúť medzi moderné mestá. Ide o vskutku inšpiratívne tvrdenie a vysoké ambície, ktoré by mohli prebrať aj slovenské mestá. 


Primátor Bratislavy Matúš Vallo hovoril o výsadbe stromov, či parkovacej politike, rozširovaní MHD. Za problematické označil, že hlavné mesto Slovenska nemá nárok na Eurofondy, čo značne limituje možnosti Magistrátu. Za celkový problém označil podfinancovanie slovenských miest. 

V porovnaní s Prahou majú slovenské mestá čo doháňať, no je potrebné zdôrazniť, že bez vhodne nastaveného regulačného a legislatívneho prostredia môže akékoľvek snahy rýchlo stroskotať. Rovnako sa samosprávy musia, okrem nedostatku financií, vysporiadať aj so silnou centralizáciou štátu, ktorá oslabuje ich postavenie. V každom prípade by sme radi videli väčšiu iniciatívu miest a samospráv smerom k uhlíkovej neutralite. Starostom radi poradíme a vysvetlíme problematiku OZE.


Komentáre

Súvisiace

Návratnosť investícií do OZE sa znižuje

O nové obnoviteľné zdroje majú investori záujem. Problémami sú skôr administratívne prekážky a sieťové poplatky, na ktoré neustále upozorňuje aj SAPI. Napriek týmto komplikáciám však dokážu byť napríklad fotovoltické, či veterné elektrárne stále rentabilné.

16. 08. 2022VIAC

 

Pozitívny príklad v oblasti teplárenstva z ČR

V susednej Českej republike oceňovali v rámci Dní teplárenstva a energetiky inovatívne projekty. V kategórii Rozvoj a využitie KVET a OZE v teplárenstve vyhral projekt Teplárne Brno EKOtelna s alternatívnymi zdrojmi.

03. 08. 2022VIAC

 

Spojenie fotovoltiky a železničnej dopravy môže byť v Nemecku onedlho realitou

Britská spoločnosť Bankset Energy odštartovala v Nemecku testovanie fotovoltických panelov umiestnených na železničných podvaloch. Nemecká železničná sieť dosahuje dĺžky viac ako 60 tisíc kilometrov, ktoré môžu byť využité na výrobu zelenej energie.

27. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek