Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

SAPI
29. 11. 2021Konferencia CEEC 21 opäť otvorila viacero dôležitých otázok. Obzvlášť zaujímavý bol panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá. Praha schválila v roku 2021 balík 69 opatrení s názvom Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, ktorých hlavným cieľom je znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 45 % v porovnaní s rokom 2010. 


Na vykurovanie chce mesto v budúcnosti využívať čističky odpadových vôd. Energetiku chce Praha postaviť na bezemisných zdrojoch, hlavne solárnej a veternej energii, pričom plánuje inštalovať fotovoltické systémy na viac ako 20 000 budovách. Mesto ďalej integruje tepelné čerpadlá aj ako súčasť existujúcich systémov centralizovaného vykurovania a bude budovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. Plánuje sa však aj nová bioplynová stanica, ktorá bude využívať vytriedený kuchynský odpad na výrobu biometánu a digestátu pre poľnohospodárstvo. (Ďalšie ciele môžete vidieť v tabuľke na obrázku.)


Praha uvádza, že inšpiráciu hľadala v mestách západnej Európy, pretože nechce v roku 2030 stáť mimo diania, ale chce zapadnúť medzi moderné mestá. Ide o vskutku inšpiratívne tvrdenie a vysoké ambície, ktoré by mohli prebrať aj slovenské mestá. 


Primátor Bratislavy Matúš Vallo hovoril o výsadbe stromov, či parkovacej politike, rozširovaní MHD. Za problematické označil, že hlavné mesto Slovenska nemá nárok na Eurofondy, čo značne limituje možnosti Magistrátu. Za celkový problém označil podfinancovanie slovenských miest. 

V porovnaní s Prahou majú slovenské mestá čo doháňať, no je potrebné zdôrazniť, že bez vhodne nastaveného regulačného a legislatívneho prostredia môže akékoľvek snahy rýchlo stroskotať. Rovnako sa samosprávy musia, okrem nedostatku financií, vysporiadať aj so silnou centralizáciou štátu, ktorá oslabuje ich postavenie. V každom prípade by sme radi videli väčšiu iniciatívu miest a samospráv smerom k uhlíkovej neutralite. Starostom radi poradíme a vysvetlíme problematiku OZE.


Komentáre

Súvisiace

Nemecko predstavilo stratégiu pre rozvoj fotovoltiky

Nemecko je dlhodobo vnímané ako jeden z hlavných aktérov, ktorí OZE promujú nielen verbálne, ale aj podnikajú reálne opatrenia. Nemecká vláda sa po novom bližšie pozrela aj samostatne na fotovoltiku ako čiastkovú technológiu, ktorú sprevádzajú nielen príležitosti, ale aj opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby mohla byť využitá naplno.

29. 03. 2023VIAC

 

OZE v roku 2022 narástli celosvetovo takmer o 10%

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie (IRENA) informovala, že celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie v minulom roku vzrástla o rekordných 295 GW, teda 9,6 percenta.

29. 03. 2023VIAC

 

Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s  veternou energiou na Slovensku

Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s  veternou energiou na Slovensku, ktorá sa uskutoční 18.4.2023 v čase od 10:00 do 11:30.

27. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek