Nezávislá analýza upozorňuje na nízke ambície krajín strednej a východnej Európy v oblasti energetickej transformácie

SAPI
18. 05. 2023TLAČOVÁ SPRÁVA

18. máj 2023

   

Nezávislý think tank Ember zverejnil analýzu, podľa ktorej môžu krajiny strednej a východnej Európy prostredníctvom veternej a slnečnej energie zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a znížiť ceny energií naprieč regiónom až o 29 %. Vyžaduje to však vyššie ambície všetkých krajín regiónu a aktívnejší prístup zo strany politikov a relevantných inštitúcií.

 Pozoruhodné zistenia v oblasti potenciálu rozvoja nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v regióne strednej a východnej Európy (CEE) priniesla najnovšia analýza think tanku Ember, ktorá upozorňuje na potrebu nastavenia ambicióznych cieľov v celom regióne, vrátane Slovenska. Väčší záujem o OZE by mohol do Bruselu vyslať jasný signál, že to so zelenou transformáciou myslí vážne aj táto časť Únie.

 „Kým krajiny západnej Európy ako Portugalsko, Holandsko či Dánsko plánujú dosiahnuť do roku 2030 až 80%-ný podiel OZE na domácej spotrebe elektriny, na Slovensku stále diskutujeme o tom, či by nám vlastne nestačilo aj tých 20 %. Nie sme však jedinou krajinou, ktorá za priemerom EÚ zaostáva, problematický je takmer celý región strednej a východnej Európy. Nízkymi ambíciami nášho regiónu však sabotujeme dekarbonizačné plány celej Európskej únie,“ približuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), s ktorou Ember na príprave analýzy spolupracoval.

 Ekonomický rozvoj celého regiónu

Zrýchleným prechodom na OZE by sa podľa analýzy organizácie zvýšila aj konkurencieschopnosť regiónu, ktorá bude sprevádzaná rastom investičných príležitostí. Čoraz viac spoločností totiž preferuje investície v krajinách s väčším podielom OZE, v ktorých majú navyše možnosť uzatvárania dlhodobých zmlúv o nákupe zelenej elektrickej energie (tzv. PPAs). Rast sektora obnoviteľných zdrojov teda neprispieva iba k napĺňaniu dekarbonizačných cieľov, ale vedie aj k širším hospodárskym benefitom.

 Ceny energií by mohli v regióne CEE klesnúť až o 29 %

Z obnoviteľných zdrojov pochádza v súčasnosti približne iba 20 % všetkej vyrobenej elektriny v regióne. Podľa analýzy má však celý región strednej a východnej Európy potenciál navýšiť svoje kapacity OZE do roku 2030 až o 200 GW, čo by predstavovalo až 6-násobný nárast oproti súčasnému stavu.

 „Ak by pribudlo dodatočných 200 GW, o ktorých hovorí analýza organizácie Ember, podiel OZE by mohol stúpnuť až na 63 %, čo by pocítili aj domáci odberatelia, keďže dokument hovorí o poklese cien elektriny naprieč regiónom až o 29 %. To by znamenalo výrazne nižšie náklady na elektrinu pre domácnosti, firmy či sociálne zariadenia,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

 Slovensko má ďaleko vyšší potenciál ako ambície

Potenciál, o ktorom otvorene hovoria viaceré profesijné organizácie, však často ostáva prehliadaný a nevyužitý. Medzi domácim obyvateľstvom neustále panujú mýty o nedostatočnom počte slnečných dní, prípadne sa argumentom „na Slovensku nefúka“ zjednodušujú dôvody takmer neexistujúceho rozvoja veternej energetiky. Nepravdivé informácie o obnoviteľných zdrojoch energie sa snaží vyvracať aj SAPI. V ostatných mesiacoch sme vypracovali a zverejnili výsledky analýz, podľa ktorých má Slovensko technický potenciál využívať veternú energiu na až 20% územia a tiež obrovský nevyužitý potenciál strešnej fotovoltiky. Slovensku by pritom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality stačilo využiť iba zlomok týchto teoretických kapacít“, dopĺňa Ján Karaba.

 Rozsiahle investície do distribučných a prenosových sústav

K naplneniu vyšších ambícií bude potrebné výrazné posilnenie prenosových a distribučných sústav a to tak na národnej, ako na medzinárodnej úrovni. „Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja OZE na Slovensku sú domnienky o nedostatočnej kapacite sústav. Aj keď tieto tvrdenia v našich reáliách považujeme často za výhovorky distribučných spoločností, faktom ostáva, že masívna reštrukturalizácia energetického mixu si bude vyžadovať prispôsobenie sústav novej podobe trhu. V rozpočte EÚ je pre tento účel vyhradených rádovo niekoľko miliárd eur a s časťou týchto prostriedkov môže počítaj aj Slovensko, za predpokladu, že jasne stanovíme náš zámer prispôsobiť sústavy rozvoju OZE. Rozvoj sústav by preto mal byť jedným z kľúčových opatrení v našich národných stratégiách, vrátane INEKP,“ zdôrazňuje Ján Karaba.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

 

European Solar Day

Pridajte sa k nám a oslávme spolu European Solar Day 2024. Povedzme všetkým o sile slnka a o tom, ako nám môže pomôcť pri dosiahnutí uhlíkovej neutrality.

19. 06. 2024VIAC

 

Elektrina by vedela pokryť až 90 % výroby tepla v priemysle, EÚ však stavia najmä na vodík

Sektor priemyslu je aktuálne zodpovedný za približne 20% emisií skleníkových plynov v Európskej únii, pričom leví podiel - až 75 % priemyselných emisií - pochádza z výroby tepla potrebného na tavenie skla a výrobu železnej rudy a potravín.

13. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek