Ministerstvo stanovilo jednotného výkupcu

Juraj Vedej

SAPI
23. 10. 2019Ministerstvo hospodárstva SR informovalo na svojich stránkach o zmene výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE). Od januára bude vykupovať zelenú energiu Slovenský plynárensky priemysel (SPP). Inštitút výkupcu je súčasť veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa postupne realizuje od začiatku roku 2019. Nový výkupca bude pôsobiť na celom území Slovenska a nahradí doterajšiu činnosť troch distribučných spoločností. Nový systém má byť preto administratívne jednoduchší.

 

SPP bude vykupovať elektrinu a zároveň preberie na seba zodpovednosť za odchýlky v sústave za menších výrobcov, ktorí majú právo na podporu. Minister Žiga tvrdí, že nový systém „je v súlade s legislatívou EÚ a  podmienkami štátnej pomoci." Do konca roka by mali byť KONEČNE vyhlásené aj aukcie pre nové OZE.

 

Ministerstvo výkupcu vybralo na základe jednokolovej aukcie, pri ktorej uchádzači ponúkli cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny.

 

Doteraz bola cena fixná na straty a platná na celý kalendárny rok. Zmena nastane v tom, že cena vykupovanej elektriny bude naviazaná na spotový trh OKTE.  Praktické dopady na výrobcov v súčasnosti nevieme presne posúdiť, no dúfame, že táto zmena nespôsobí nárast administratívy pre výrobcov. SAPI bude predovšetkým apelovať na to, aby prechod zmluvných vzťahov k výkupcovi prebehol bez komplikácii. V každom prípade už distribučky v tomto systéme nebudú figurovať ako dotknutý účastník trhu.

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek