Legislatívne zmeny v energetike

Pavel Šimon
03. 12. 201525. 11. 2015 usporiadala SAPI seminár o budúcnosti OZE a FV na Slovensku. Bol to už náš 5. seminár. Správu zo seminára si môžte prečítať tu: správa zo seminára. Ako jeden zo záverov prvej časti bolo, že sa pokúsime identifikovať kde má energetická legislatíva boľavé miesta a tie sa potom pokúsime navrhnúť vyriešiť.
Keďže to SAPI (vedenie) nevie vyriešiť samo pozývame našich členov a energetickú verejnosť do procesu zmien.  Navrhli sme:
  • Vytvoriť na SAPI.sk podstránku, kde sa do konca februára 2016 budú zberať námety na úpravy legislatívy – to je táto strana jej súčasťou je aj zadávací formulár na navrhované zmeny.
  • Vytvoriť v januári 2016 Ad-Hoc skupinu, ktorá sa zjednotí návrhy do legislatívnej podoby
  • Osloviť MH SR a zainteresované strany s týmto návrhom
O ďalšom postupe vás samozrejme budeme informovať aj na našej stránke.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek