Seminár SAPI: správa z priebehu

25. 11. 2015 sa v Bratislave konal už 5. výročný seminár SAPI. Ako každý rok sa venoval budúcnosti a najme roku 2016, avšak tentokrát nie len fotovoltiky, ale aj celkovo OZE na Slovensku. Rozšírenie témy seminára je presne v súlade s rozšírením záberu SAPI, kedy už nie sme len asociácia fotovoltikov, ale všetkých obnoviteľných zdrojov.

Na úvod riaditeľka SAPI p. Veronika Galeková privítala všetkých prítomných a otvorila prvú časť. Ako úvodná prednáška zaznela od p. Lívia Vašákovej zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Tá objasnila pozíciu Energetickej únie a Slovenska v nej.

V ďalšom pokračovaní sa p. Daniel Zákutný a Marek Csala z Východoslovenskej distribučnej a.s., Pavol Poláček z AK Semančín&Poláček a Pavel Šimon zo SAPI venovali téme: „Administratívne povinnosti výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, návrhy na zjednodušenie systému„. Najskôr odzneli dve prednášky a potom sa už rozbehla panelová diskusia. V tej odznelo množstvo podnetov, či už na zjednodušenie pre veľkých, ale aj súčasných a malých majiteľov OZE zdrojov.

Druhá časť seminára sa venovala najmä technickým trendom. Prednášky od p. Róberta Leichta za SAPI + Collect Sun, s.r.o., p. Mária Parohu z GreenWa, p. Daniela Reiterera AEE – Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE NÖ-Wien. p. Mateja Gálusa za SAPI + SOLARSERVIS.EU s.r.o. a Pavla Žižku z Froniusu.

Tretia časť bola opäť formou panelovej diskusie. Tá sa venovala téme „Reálne skúsenosti a budúcnosť podpory malých zdrojov OZE“. Otvorila ju prednáška p. Michala Iloviča zo SIEA, praktické skúsenosti inštalatéra ukázal p. Ján Karaba za SAPI + SolarEnergia, s.r.o. a iným možnostiam (ako Zelená domácnostiam) ako sa pripojiť sa venoval Pavel Šimon za SAPI + Pavel ŠIMON s.r.o. Aj táto panelová diskusia otvorila a čiastočne aj vyriešila množstvo situácií a problémov okolo výroby elektriny z OZE, a nie len tých čo chcú podporu z EU.

Prednášky z podujatia si účastníci seminára môžu stiahnuť tu: Prístup chránený heslom.

banner_final

2 thoughts on “Seminár SAPI: správa z priebehu

  1. Pingback: Energetika – teraz zatiaľ legislatíva – potrebuje zmeny, SAPI na tom začína spolupracovať | EnergiaWeb.sk

  2. Pingback: Legislatívne zmeny v energetike | SAPI.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *