Legislatívne zmeny v energetike

25. 11. 2015 usporiadala SAPI seminár o budúcnosti OZE a FV na Slovensku. Bol to už náš 5. seminár. Správu zo seminára si môžte prečítať tu: správa zo seminára. Ako jeden zo záverov prvej časti bolo, že sa pokúsime identifikovať kde má energetická legislatíva boľavé miesta a tie sa potom pokúsime navrhnúť vyriešiť.

Keďže to SAPI (vedenie) nevie vyriešiť samo pozývame našich členov a energetickú verejnosť do procesu zmien. 

Navrhli sme:

  • Vytvoriť na SAPI.sk podstránku, kde sa zbierajú námety na úpravy legislatívy (táto stránka)
  • Vytvoriť v januári 2016 Ad-Hoc skupinu, ktorá sa zjednotí návrhy do legislatívnej podoby
  • Osloviť MH SR a zainteresované strany s týmto návrhom

Prvú odrážku sa snažíme naplniť týmto formulárom: Formulár na vloženie nápadu zmeny legislatívy