Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

SAPI
19. 07. 2021Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie tzv. RED II bol stanovený nový cieľ o podieli OZE na energetickom mixe na 40%, pričom viacerí europoslanci apelujú na rozsiahlejšiu podporu OZE. Každý členský štát bude tiež povinný predložiť ambicióznejšie ciele zníženia emisií v sektore dopravy či poľnohospodárstva. Je na samotných členských štátoch, aby si určili, ako sa k týmto cieľom dopracujú. V SAPI dlhodobo apelujeme na vládu SR s požiadavkou prijatia aktívnejšieho postoja k rozvoju OZE na Slovensku. Prijatie balíka Fit for 55 tiež znamená nutnosť aktualizovať slovenský Národný energetický a klimatický plán. 

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek