Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

SAPI
19. 07. 2021Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie tzv. RED II bol stanovený nový cieľ o podieli OZE na energetickom mixe na 40%, pričom viacerí europoslanci apelujú na rozsiahlejšiu podporu OZE. Každý členský štát bude tiež povinný predložiť ambicióznejšie ciele zníženia emisií v sektore dopravy či poľnohospodárstva. Je na samotných členských štátoch, aby si určili, ako sa k týmto cieľom dopracujú. V SAPI dlhodobo apelujeme na vládu SR s požiadavkou prijatia aktívnejšieho postoja k rozvoju OZE na Slovensku. Prijatie balíka Fit for 55 tiež znamená nutnosť aktualizovať slovenský Národný energetický a klimatický plán. 

Komentáre

Súvisiace

Projekt Zelená domácnostiam II má za sebou úspešný rok

Nie je žiadnym tajomstvom, že najlepším spôsobom, ako predísť ďalším energetickým krízam je rýchlejší prechod na OZE. Najjednoduchšie vedia na OZE prejsť domácnosti a uvedomuje si to aj Európska komisia.

05. 01. 2022VIAC

 

Ambicióznejšie ciele OZE sú stále reálne

Cieľ Európskej komisie zvýšiť podiel OZE z 32 % na 40 % do roku 2030 môže byť podľa analýzy S&P Global Platts na západe Európy prekonaný. Presiahnuť môže až 47 % spotreby v roku 2030.

05. 01. 2022VIAC

 

Aj fotovoltické elektrárne môžu v budúcnosti stabilizovať sústavu

Za hlavné negatívum obnoviteľných zdrojov energie je všeobecne považovaná ich intermitentnosť, teda nestabilita dodávky. Konvenčné elektrárne, jadrové či uhoľné, zabezpečujú stabilitu elektrickej siete vďaka synchrónnym generátorom.

21. 12. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek