Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

SAPI
19. 07. 2021Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie tzv. RED II bol stanovený nový cieľ o podieli OZE na energetickom mixe na 40%, pričom viacerí europoslanci apelujú na rozsiahlejšiu podporu OZE. Každý členský štát bude tiež povinný predložiť ambicióznejšie ciele zníženia emisií v sektore dopravy či poľnohospodárstva. Je na samotných členských štátoch, aby si určili, ako sa k týmto cieľom dopracujú. V SAPI dlhodobo apelujeme na vládu SR s požiadavkou prijatia aktívnejšieho postoja k rozvoju OZE na Slovensku. Prijatie balíka Fit for 55 tiež znamená nutnosť aktualizovať slovenský Národný energetický a klimatický plán. 

Komentáre

Súvisiace

Nezávislá analýza upozorňuje na nízke ambície krajín strednej a východnej Európy v oblasti energetickej transformácie

Nezávislý think tank Ember zverejnil analýzu, podľa ktorej môžu krajiny strednej a východnej Európy prostredníctvom veternej a slnečnej energie zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a znížiť ceny energií naprieč regiónom až o 29 %. Vyžaduje to však vyššie ambície všetkých krajín regiónu a aktívnejší prístup zo strany politikov a relevantných inštitúcií.

18. 05. 2023VIAC

 

EÚ musí znížiť závislosť na dovoze komponentov z Číny

Problémy, ktoré Európe spôsobila energetická závislosť od Ruskej federácie, sú veľkým varovným prstom pre členské štáty a jasným impulzom pre urýchlenie energetickej transformácie.

17. 05. 2023VIAC

 

Nemecko schválilo definitívny zákaz plynových kotlov

Nemecká vláda tak spravila prijatím zákona, podľa ktorého musia od budúceho roka vykurovacie systémy poháňať obnoviteľné zdroje energie najmenej zo 65 percent.

10. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek