Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

SAPI
19. 07. 2021Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie tzv. RED II bol stanovený nový cieľ o podieli OZE na energetickom mixe na 40%, pričom viacerí europoslanci apelujú na rozsiahlejšiu podporu OZE. Každý členský štát bude tiež povinný predložiť ambicióznejšie ciele zníženia emisií v sektore dopravy či poľnohospodárstva. Je na samotných členských štátoch, aby si určili, ako sa k týmto cieľom dopracujú. V SAPI dlhodobo apelujeme na vládu SR s požiadavkou prijatia aktívnejšieho postoja k rozvoju OZE na Slovensku. Prijatie balíka Fit for 55 tiež znamená nutnosť aktualizovať slovenský Národný energetický a klimatický plán. 

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Efektívna obnova rodinných domov si vyžaduje zapojenie OZE

Slovensko deklaruje v Pláne obnovy ambíciu spolufinancovať obnovu 30 tisíc rodinných domov, pričom dôraz sa má klásť na 4 hlavné piliere obnovy - zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a výmena vykurovacieho zariadenia. Ak sa však má táto ambícia naplniť, je nevyhnutné, aby boli v čo najvyššej miere využité obnoviteľné zdroje energie.

20. 07. 2021VIAC

 

OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050.

13. 07. 2021VIAC

 

Ako ďalej s emisnými kvótami?

Portál Euractiv sa venoval potrebe odstránenia bezodplatných emisných kvót.

13. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek