Klimatický summit priniesol aj záväzky

SAPI
09. 11. 2021Klimatický summit priniesol viacero pozitívnych momentov. Okrem množstva slov, ktoré odzneli sa totiž prijali aj reálne záväzky. Tým prvým je znížiť emisie metánu o 30 %. Pod to sa podpísalo 103 krajín, vrátane najväčších znečisťovateľov ako Pakistan a Nigéria.

Účastníci vydali spoločné Vyhlásenie o prechode z uhlia na čistú energiu (Global Coal to Clean Power Transition Statement), kde hovoria o vyradení uhoľnej energie z veľkých ekonomík združených v OECD do roku 2030 a 2040 pre zvyšok sveta. Nie všetky kľúčové krajiny sa však k záväzkom pridali a preto štáty, ktoré sú ochotné znižovať svoju emisnú stopu musia byť o to ambicióznejšie.  A to je práve problém, na ktorý upozorňujú kritici  jednaní v Glasgowe - nedostatočné ambície s veľkým priestorom na ohýbanie nastavených cieľov a termínov. To môže v konečnom dôsledku viesť k nedostatočným výsledkom týchto snáh. Téme sa podrobnejšie venoval portál Euractiv


Komentáre

Súvisiace

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ SLOVENSKA V KONTEXTE VOJNOVÉHO KONFLIKTU V SUSEDNOM ŠTÁTE

Vysoké ceny energií zasiahli najviac bežných spotrebiteľov a podniky. Ruská invázia na Ukrajine situáciu ešte viac komplikuje. Okrem vysokých cien musíme riešiť aj geopolitické súvislosti. Všetky krajiny závislé na dovozoch energetických surovín z Ruska aktuálne uvažujú, aké majú alternatívy a prehodnocujú svoje energetické stratégie. Slovensko nie je výnimkou. Aké máme možnosti?

16. 03. 2022VIAC

 

Znepokojujúca správa IPCC

Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil vo februári správu o dopadoch klimatických zmien.

07. 03. 2022VIAC

 

SAPI: Vláda musí flexibilnejšie reagovať na rastúcu hrozbu klimatickej katastrofy

Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil vo februári správu o dopadoch klimatických zmien. Správa uvádza, že záchrana planéty čoskoro už nebude možná a v dôsledku globálneho otepľovania bude každoročne zomierať viac ľudí na vlny horúčav, choroby, extrémne počasie, znečistenie ovzdušia a hlad. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ide o ďalší výstražný signál aj pre Vládu SR, aby začala konečne konať.

03. 03. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek