Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

SAPI
21. 09. 2023Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Zároveň bol stanovený aj ambicióznejší cieľ, podľa ktorého by sa mali členské štáty usilovať o dosiahnutie až 45% podielu. 

Okamžite sa však objavila aj kritika - podľa niektorých analytikov je cieľ až príliš ambiciózny, keďže súčasný podiel OZE sa pohybuje približne na úrovni 22%. Vyznievajú preto názory, že už teraz je zrejmé, že sa nový cieľ nepodarí naplniť. Okrem toho bolo schválené zrýchlenie schvaľovacích procesov pre projekty OZE. Po novom by mal štátny aparát vydať finálne rozhodnutie o povolení výstavby do 12 mesiacov v prípade projektovania v oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE. Mimo týchto oblastí bol limit stanovený na 24 mesiacov. V oboch prípadoch bude tiež platiť, že ak nebude do tohto termínu rozhodnutie vydané, tak budú projektové zámery pokladané za schválené.

Komentáre

Súvisiace

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

 

European Solar Day

Pridajte sa k nám a oslávme spolu European Solar Day 2024. Povedzme všetkým o sile slnka a o tom, ako nám môže pomôcť pri dosiahnutí uhlíkovej neutrality.

19. 06. 2024VIAC

 

Elektrina by vedela pokryť až 90 % výroby tepla v priemysle, EÚ však stavia najmä na vodík

Sektor priemyslu je aktuálne zodpovedný za približne 20% emisií skleníkových plynov v Európskej únii, pričom leví podiel - až 75 % priemyselných emisií - pochádza z výroby tepla potrebného na tavenie skla a výrobu železnej rudy a potravín.

13. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek