Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

SAPI
21. 09. 2023Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Zároveň bol stanovený aj ambicióznejší cieľ, podľa ktorého by sa mali členské štáty usilovať o dosiahnutie až 45% podielu. 

Okamžite sa však objavila aj kritika - podľa niektorých analytikov je cieľ až príliš ambiciózny, keďže súčasný podiel OZE sa pohybuje približne na úrovni 22%. Vyznievajú preto názory, že už teraz je zrejmé, že sa nový cieľ nepodarí naplniť. Okrem toho bolo schválené zrýchlenie schvaľovacích procesov pre projekty OZE. Po novom by mal štátny aparát vydať finálne rozhodnutie o povolení výstavby do 12 mesiacov v prípade projektovania v oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE. Mimo týchto oblastí bol limit stanovený na 24 mesiacov. V oboch prípadoch bude tiež platiť, že ak nebude do tohto termínu rozhodnutie vydané, tak budú projektové zámery pokladané za schválené.

Komentáre

Súvisiace

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia podporila uskladňovanie elektriny na Slovensku

Európska komisia minulý týždeň schválila slovenský program štátnej pomoci, z ktorého majú byť podporované zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie.

09. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila akčný plán na podporu veternej energie

Začiatkom týždňa Európska komisia oficiálne predstavila svoj nový akčný plán na podporu rozvoja veternej energetiky naprieč Európskou úniou. Podľa stratégie v REPowerEU má Únia do roku 2030 dosiahnuť až 420 GW inštalovanej veternej kapacity - viac než dvojnásobok aktuálnej hodnoty.

26. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek