Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

SAPI
20. 12. 2023Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu. Medzi najviac kritizované body, ktoré Komisia zahrnula v časti venovanej obnoviteľným zdrojom, patrí nízko nastavený cieľ pre očakávaný podiel OZE v národnom energetickom mixe, ktorý by mal byť oproti stanoveným 23 percentám až na úrovni 35%. Okrem toho upozorňuje aj na to, že plán neobsahuje tak trajektóriu rozvoja technológií OZE po roku 2030, ako ani konkrétne opatrenia, ktoré by sa mali prijať pre podporu rozvoja OZE. 

Tu sa špecificky spomína napríklad potreba využitia PPA kontraktov, stanovenie jasných pravidiel pre fungovanie samospotrebiteľov energie, určenie a sfunkčnenie akceleračných zón a podpora integrácie variabilných OZE do sústavy. Na absenciu opatrení sme upozornili už krátko po zverejnení návrhu aktualizácie a stále platí, že sa bez jasného akčného plánu nezaobídeme. Celé znenie vyhodnotenia a odporúčaní môžete nájsť na stránkach Európskej komisie.

Komentáre

Súvisiace

Európa zaznamenala rekordný pokles v emisiách

Od spustenia systému obchodovania s emisiami zaznamenala minulý rok Európa najväčší rekord v medziročnom poklese emisií uhlíka.

12. 04. 2024VIAC

 

Európsky parlament prijal návrh zákona o obnove prírody

Po niekoľkých mesiacoch odkladov a rokovaní schválil Európsky parlament návrh znenia zákona o obnove prírody. Cieľom zákona je zvrátiť stratu biodiverzity a zmenu klímy vplyvom ľudských zásahov do prírody a prirodzeného prostredia živočíchov.

06. 03. 2024VIAC

 

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek