Európska komisia podporila uskladňovanie elektriny na Slovensku

SAPI
09. 11. 2023Európska komisia minulý týždeň schválila slovenský program štátnej pomoci, z ktorého majú byť podporované zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie. Program bude plne financovaný z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a bude obsahovať až 44 miliónov eur. Na jeden investičný zámer bude možné získať maximálny príspevok vo výške 25 miliónov eur. 

Získané granty môžu pritom pokryť až 65% celkových investičných nákladov projektu a nevzťahujú sa iba na nové batériové úložiská, ale aj na modernizáciu prečerpávajúcich vodných elektrární. V spojení s nedávno ohlásenou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti je aktuálne vymedzených 96 miliónov eur, ktoré môžu byť buď plne alebo čiastkovo využité na rozvoj energetických úložísk.

Komentáre

Súvisiace

Kapacita energetických úložísk by mala do roku 2030 šesťnásobne narásť

Skupina G7 sa na aprílovom stretnutí v Taliansku dohodla na výrazných investíciách do energetických úložísk. Štáty G7 sa zhodli na rekordnom globálnom cieli - na kapacite až 1500 GW do roku 2030, čo by predstavovalo až šesťnásobný nárast oproti súčasnej kapacite.

09. 05. 2024VIAC

 

Slovenské elektrárne investujú do novej fotovoltiky a batériových úložísk

S odstavením uhoľných elektrární v Novákoch a Vojanoch sa spoločnosti Slovenské elektrárne otvorila možnosť investícií do zelených energetických zdrojov a technológií, ktorú sa rozhodla naplno využiť.

09. 05. 2024VIAC

 

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek