Európska komisia podporila uskladňovanie elektriny na Slovensku

SAPI
09. 11. 2023Európska komisia minulý týždeň schválila slovenský program štátnej pomoci, z ktorého majú byť podporované zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie. Program bude plne financovaný z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a bude obsahovať až 44 miliónov eur. Na jeden investičný zámer bude možné získať maximálny príspevok vo výške 25 miliónov eur. 

Získané granty môžu pritom pokryť až 65% celkových investičných nákladov projektu a nevzťahujú sa iba na nové batériové úložiská, ale aj na modernizáciu prečerpávajúcich vodných elektrární. V spojení s nedávno ohlásenou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti je aktuálne vymedzených 96 miliónov eur, ktoré môžu byť buď plne alebo čiastkovo využité na rozvoj energetických úložísk.

Komentáre

Súvisiace

Príklad dobrej praxe: V Bratislave pribudlo nové batériové úložisko

V bratislavskej výškovej budove Tower 115 došlo k ukončeniu energetickej modernizácie, ktorej výsledkom je smart batériové úložisko umiestnené priamo v jej priestoroch.

22. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

 

Európska komisia predstavila akčný plán na podporu veternej energie

Začiatkom týždňa Európska komisia oficiálne predstavila svoj nový akčný plán na podporu rozvoja veternej energetiky naprieč Európskou úniou. Podľa stratégie v REPowerEU má Únia do roku 2030 dosiahnuť až 420 GW inštalovanej veternej kapacity - viac než dvojnásobok aktuálnej hodnoty.

26. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek