Ďalšia rana zo strany vlády pre obnoviteľné zdroje energie

SAPI
29. 11. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

29. november 2022

   


Vláda SR v utorok schválila daň z mimoriadnych príjmov, ktorá sa dotkne aj elektrární vyrábajúcich z obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE upozorňuje na ostrý rozpor s nariadením EÚ, z ktorého daň vychádza, ako aj rozpor s aktuálne platnou slovenskou legislatívou, keďže z príjmových stropov nie sú vylúčení mnohí výrobcovia elektriny z OZE, ktorí dostávajú podporu formou garantovaných výkupných cien. Opatrenie tak stropuje výkupné ceny, ktoré sa podľa aktuálne platnej legislatívy stropovať nedajú.

 

Novo schválená daň z mimoriadnych príjmov je reakciou na Nariadenie EÚ z októbra 2022, kde sú cieľovými subjektami nového odvodu tzv. inframarginálni výrobcovia, čo zahŕňa aj obnoviteľné zdroje s výnimkou biometánu. Členské štáty dostali možnosť zvoliť si konkrétny spôsob, akým príjmové stropy zavedú. Slovenská republika pri implementácii zachádza ďaleko nad rámec toho, čo EÚ od opatrenia očakáva. V Nariadení EÚ (strana 6, bod 36) totiž stojí: „V niektorých členských štátoch sú príjmy získané od niektorých výrobcov už zastropované prostredníctvom štátnych a verejných opatrení, ako sú výkupné tarify a dvojsmerné rozdielové zmluvy. Títo výrobcovia nemajú prospech zo zvýšených príjmov vyplývajúcich z nedávneho prudkého nárastu cien elektriny. Existujúci výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje tento druh štátnych opatrení, ktoré sa neprijali v reakcii na súčasnú energetickú krízu, by preto mali byť z uplatňovania stropu trhových príjmov vylúčení. Strop trhových príjmov by sa nemal uplatňovať ani na výrobcov, ktorých trhové príjmy podliehajú iným regulačným opatreniam, ktoré prijali orgány verejnej moci a v rámci ktorých sa príjmy prevádzajú priamo spotrebiteľom."

 

„Napriek jasnému zneniu Nariadenia EÚ išla slovenská vláda pri novom opatrení ďalej ako bolo žiadané a chce stropovať aj výrobcov, ktorí majú nižšie výkupné ceny, ako sú súčasné trhové ceny elektriny a zároveň referenčná úroveň 180 EUR/MWh, ktorá je definovaná v Nariadení EÚ. Títo výrobcovia majú byť zastropovaní na úrovni ich výkupných cien, čo považujeme za veľmi nešťastný zásah do trhu,“ upozorňuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

 

 

Ďalšia rana pre zelených výrobcov

Súčasná vláda počas svojho pôsobenia schválila viacero kľúčových dokumentov, v ktorých sa zaväzuje podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov. Podľa SAPI však väčšina cieľov aj opatrení zatiaľ ostáva len na papieri. V kontraste so záväzkami však vláda po G-komponente či povinnej prolongácii zasadzuje formou dane z mimoriadnych príjmov výrobcom z OZE ďalšiu tvrdú ranu.

 

„Ministerstvo hospodárstva SR zneužilo dobre myslené opatrenie EÚ na uštedrenie ďalšej rany obnoviteľným zdrojom. Výrobcovia, ktorí mali byť pôvodne vyňatí z opatrenia sa z ničoho nič stali až výnimočne zaujímaví. Ide tu o politické opatrenie a zásadný zásah do trhu s elektrinou, ktorý môže mať pre niektorých výrobcov elektriny až likvidačné následky. To je, samozrejme, v absolútnom rozpore s účelom pôvodného nariadenia EÚ. Podotýkam aj, že opatrenie nebolo s odbornou verejnosťou vôbec vopred konzultované a má byť prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré prípadné konzultácie ani neumožňuje,“ hodnotí Ján Karaba. „Myslím, že pri tomto opatrení môžeme otvorene hovoriť o násilnom zásahu do slovenskej energetiky a legislatívy,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek