Európske reformy trhu s elektrinou meškajú, Slovensko je jedno z mnohých previnilcov

SAPI
03. 07. 2024Hoci bol európsky balík Čistá energia pre všetkých Európanov prijatý už v roku 2019, dodnes nebol plne implementovaný vo väčšine krajín EÚ. Až 21 krajín EÚ, vrátane Slovenska, je predmetom právnych konaní za nesplnenie týchto povinností. Príčiny oneskorení sú rôznorodé, vrátane administratívnych prekážok a nedostatočnej politickej podpory. Aj preto sú aktuálne bez právnych konaní iba Írsko, Litva, Slovinsko, Malta a Cyprus. Najhoršie je na tom Rumunsko, ktoré nielenže príslušnú legislatívu netransponovalo, ale priamo porušuje pravidlá trhu dohodnuté v balíku. Existuje obava, že nedostatočná koordinácia medzi členskými štátmi môže viesť k fragmentácii trhu a neefektívnemu využívaniu zdrojov a Európska komisia varuje, že ak sa súčasná situácia nezlepší, tak EÚ bude čeliť ťažkostiam pri napĺňaní svojich klimatických záväzkov. Komisia preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby urýchlili implementáciu potrebných reforiem, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu a pre podporu udržateľného rozvoja.

Komentáre

Súvisiace

V Európskej únii má tento rok výroba elektriny z veterných a fotovoltických elektrární prekročiť výrobu z fosílnych palív

Hlavným ťahúňom rastu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vo svete sú aj naďalej veterné a fotovoltické elektrárne. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry očakávaný rast spotreby elektriny, ktorý bude najvyšší za predchádzajúce dve desaťročia, význam obnoviteľných zdrojov ešte vzrastie. Veterné a fotovoltické elektrárne majú totiž relatívne krátku dobu výstavby a zároveň najnižšie výrobné ceny elektriny.

22. 07. 2024VIAC

 

Vízia najsilnejšej frakcie Európskeho parlamentu - silnejšia ekonomika, slabšie environmentálne ciele

Dohoda zeleného rastu - taký symbolický názov by mohla podľa dokumentu s prioritami Európskej ľudovej strany niesť revidovaná Európska zelená dohoda. Konzervatívci navrhujú hlbšie zameranie sa na ekonomiku a energetickú bezpečnosť, argumentujúc, že súčasné prísne environmentálne regulácie môžu brzdiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

03. 07. 2024VIAC

 

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek