Ako ďalej s PPA? Komisia plánuje niekoľko zmien.

SAPI
21. 02. 2022Dohoda o kúpe energie (Power Purchase Agreement, PPA) je podľa Európskej komisie cesta, ako dosiahnuť masívny nárast OZE v Európe. Ide o dlhodobú zmluvu, na základe ktorej sa podnik zaväzuje nakupovať elektrinu priamo od výrobcu obnoviteľnej energie. Odberateľovi aj výrobcovi energie poskytuje finančnú istotu na dlhé obdobie. Aktuálna legislatíva však podľa eurokomisie „neposkytuje explicitné (a) dodatočné usmernenie“ o zmluvách o nákupe energie a Komisia preto v novom návrhu smernice o obnoviteľných zdrojoch predstavila niekoľko zmien, ktoré majú zabezpečiť rozšírenie tohto mechanizmu vo všetkých štátoch Únie. Téme sa venoval portál Euractiv a SAPI si tému PPA vyčlenilo na rok 2022 ako jednu zo strategických oblastí a zriadilo na ňu osobitnú pracovnú skupinu.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek