Ako ďalej s PPA? Komisia plánuje niekoľko zmien.

SAPI
21. 02. 2022Dohoda o kúpe energie (Power Purchase Agreement, PPA) je podľa Európskej komisie cesta, ako dosiahnuť masívny nárast OZE v Európe. Ide o dlhodobú zmluvu, na základe ktorej sa podnik zaväzuje nakupovať elektrinu priamo od výrobcu obnoviteľnej energie. Odberateľovi aj výrobcovi energie poskytuje finančnú istotu na dlhé obdobie. Aktuálna legislatíva však podľa eurokomisie „neposkytuje explicitné (a) dodatočné usmernenie“ o zmluvách o nákupe energie a Komisia preto v novom návrhu smernice o obnoviteľných zdrojoch predstavila niekoľko zmien, ktoré majú zabezpečiť rozšírenie tohto mechanizmu vo všetkých štátoch Únie. Téme sa venoval portál Euractiv a SAPI si tému PPA vyčlenilo na rok 2022 ako jednu zo strategických oblastí a zriadilo na ňu osobitnú pracovnú skupinu.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek