Aj fotovoltické elektrárne môžu v budúcnosti stabilizovať sústavu

SAPI
21. 12. 2021Za hlavné negatívum obnoviteľných zdrojov energie je všeobecne považovaná ich intermitentnosť, teda nestabilita dodávky. Konvenčné elektrárne, jadrové či uhoľné, zabezpečujú stabilitu elektrickej siete vďaka synchrónnym generátorom. V Fraunhoferovom inštitúte skúmajú, ako môžu úlohu stabilizátora siete prevziať OZE. Kľúčom k tomu sa môžu stať grid-forming striedače. Ide o zariadenia, premieňajúce jednosmerný prúd na striedavý. Sú naprogramované tak, aby reagovali v krátkom čase na výkyvy v sieti. Ďalším krokom bude implementácia tejto technológie do veľkej fotovoltickej elektrárne s akumulátorom. Tento príklad len potvrdzuje, že budúcnosť je v OZE a ich negatíva je možné odstrániť kvalitným výskumom a investíciami do nových technológií. To je niečo, čím by sme sa mali inšpirovať aj na Slovensku. 

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek