Výročný seminár SAPI: stopstav by sa mal definitívne stať minulosťou

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
29. 10. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

29. október 2020

  

Výročný seminár SAPI: stopstav by sa mal definitívne stať minulosťou

 

Vyvrcholením utorkového seminára SAPI „Fotovoltika a OZE v roku 2021“ bola odborná diskusia o slovenskej obnoviteľnej energetike do roku 2030. Pod moderátorskou taktovkou riaditeľa SAPI Jána Karabu diskutovali Andrej Juris (predseda ÚRSO), Karol Galek (štátny tajomník MH SR), Michal Pokorný (vrchný riaditeľ úseku SED a obchodu SEPS), Pierre Poncik (riaditeľ úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu Slovenské elektrárne) a advokát Pavol Poláček (Poláček & Partners). Vo veľmi otvorenej diskusii zaznelo viacero prelomových myšlienok a názorov, ktoré vytvárajú veľkú nádej pre celý sektor obnoviteľných zdrojov energie.

 

Zrušenie „stopstavu“

Michal Pokorný zo SEPS aj Karol Galek z MH SR sa obaja nechali počuť, že sa na Slovensku začiatkom budúceho roka zruší tzv. stopstav, teda zákaz pripájania nových zdrojov do distribučnej siete, mimo aktuálne povolených výnimiek. V dôsledku dokončenia cezhraničného spojenia s Maďarskom sa má uvoľniť kapacita v elektrizačnej sústave na úrovni cca 260 MW. Zmena nastane po takmer siedmich rokoch stagnácie, počas ktorých začal podiel OZE na slovenskej spotrebe energie dokonca až klesať, a to aj napriek záväzkom voči EÚ tento podiel zvýšiť do roku 2020 na 14%. Uvedené vyjadrenia tak dávajú veľkú nádej nie len pre fotovoltiku a sektor OZE, ale aj pre celú energetickú a klimatickú budúcnosť Slovenska.

 

Historický dlh, TPS a repowering

Michal Pokorný aj predseda ÚRSO Andrej Juris hovorili aj o tzv. historickom dlhu voči distribučným spoločnostiam, ktorý sa pohyboval pred krízou na úrovni 300 miliónov EUR a v súčasnosti sa, aj v dôsledku krízy, navýšil na približne 400 miliónov EUR. Diskutujúci sa spoločne snažili prísť na spôsob, ako dlh vyrovnať, bez toho, aby sa to významnejším spôsobom odrazilo na koncových cenách elektriny. Podľa Andreja Jurisa má ÚRSO na stole hneď niekoľko alternatív. Či už postupné splácanie dlhu, alokácia rozpočtových alebo nerozpočtových zdrojov alebo tzv. repowering, teda predĺženie podpory vyplácanej výrobcom z OZE, pri akceptovaní zníženia výkupných cien. SAPI sa k tzv. historickému dlhu vyjadrila už viackrát, pričom je riešenie tohto problému pre asociáciu stále nejasné. „Chápeme, že tu nejaký dlh existuje a je potrebné ho vyrovnať a zabezpečiť, aby tento problém nevznikol znova a neovplyvnil rozvoj OZE v budúcnosti. Za jednu z dobrých možností považujem práve repowering, prostredníctvom ktorého bude možné znížiť ročné náklady systému a ponúknuť existujúcim zariadeniam OZE príležitosť na ich modernizáciu a zvýšenie účinnosti. Podarilo sa nám prepočítať, ako by mohlo nastavenie repoweringu vyzerať a verím, že tieto prepočty budú predmetom ďalších diskusií s regulátorom aj ministerstvom hospodárstva,“ približuje Ján Karaba, riaditeľ SAPI.

 

Historický dlh je však len dôsledok zle nastavenej cenovej regulácie, kedy tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) nepostačovala na pokrytie nákladov podpory OZE. Tarifa a jej zloženie je už dlhé roky predmetom diskusií, no predchádzajúca vláda nemala motiváciu, aby sa do takto rozsiahlej reformy pustila. Štátny tajomník MH SR Karol Galek v tejto súvislosti povedal, že ministerstvo musí hľadať v prvom rade spôsob, ako TPS znižovať a nie zvyšovať. V opačnom prípade by sa opäť hodila zodpovednosť na plecia spotrebiteľov.

 

Sieťové poplatky

Diskutujúci sa dostali aj k téme sieťových poplatkov, z ktorých najväčšie problémy v sektore robí G-komponent. Advokát Pavol Poláček pripomenul, že jeho advokátska kancelária už v roku 2014 navrhla do zákona jednu vetu, ktorá by legislatívne problém vyriešila, stanovením maximálnej výšky G-komponentu na 0,5 EUR/MWh. Zmenu v nastavení sieťových poplatkov pod novým vedením pripúšťa aj MH SR aj ÚRSO. Ján Karaba zo SAPI a Pierre Poncik zo Slovenských elektrární upozornili, že táto zmena je nevyhnutným predpokladom pre úspešný priebeh aukcií, ktoré sa podľa Karola Galeka majú spustiť už začiatkom budúceho roka.


 Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny

V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať.

07. 02. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek