Pošlite nám svoje podnety!

Veronika Galeková
07. 04. 2016Vážení členovia a podporovatelia SAPI, naša asociácia aktuálne dáva dokopy podklady pre podanie komplexného podnetu na ÚRSO, Ministerstvo hospodárstva a iné relevantné štátne inštitúcie ohľadne nesúladu prevádzkových poriadkov distribučných spoločností s ustanoveniami zákona o podpore OZE a zákona o energetike. Našim cieľom je poukázať a riešiť, prečo prevádzkové poriadky distribučných spoločností, ktoré schvaľuje samotné ÚRSO, obsahujú ustanovenia, ktoré idú buď nad rámec zákona alebo dokonca sú v jeho priamom rozpore. Sme si zároveň vedomí aj prípadov, kedy sa dokonca aj to čo, je napísané v prevádzkových poriadkov, v technickej praxi (napr. pri pripájaní malých zdrojov) vykonáva iným spôsobom. V tejto súvislosti by sme všetkých členov SAPI, resp. výrobcov, prevádzkovateľov a iných odborníkov pôsobiacich v elektroenergetike, chceli pozvať do spolupráce, aby ste nám na našu e-mailovú info adresu info@sapi.sk posielali vaše podnety týkajúce sa prevádzkových poriadkov distribučných spoločností. Podnety sa môžu týkať aj praktických skúseností s prácou technikov, resp. administratívnych pracovníkov distribučiek, ktoré majú niečo do činenia s ich prevádzkovými poriadkami. Zároveň by sme vám chceli dať do pozornosti pretrvávajúcu výzvu na zasielanie konkrétnych podnetov pre Legislatívne zmeny v energetike, ktorú je možné nájsť na našej podstránke http://www.sapi.sk/projects/legislativne-zmeny-v-energetike/ Ďakujeme za vašu spoluprácu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek