Osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov/fotovoltických systémov 12. marca 2019

01.01.1970

SAPI
15. 02. 2019Vážený držiteľ osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov,

    na začiatku roka 2014 ste v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získali Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch: 

DátumČasModulCena s DPHPrihlásenie doÚhrada doPočet účastníkov
12.03.20198.00 – 12.00Fototermika120.00 EUR03.03.201907.03.201940
12.03.201912.00 – 16.00Fotovoltika120.00 EUR03.03.201907.03.201940


V cene je zahrnutý aj študijný materiál a občerstvenie počas podujatia.


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť  
na adrese skolenia@thermosolar.sk  na jeden z v tabuľke uvedených termínov . Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia ak vlastníte osvedčenia na fototermiku a fotovoltiku, tak obidvoch,Vaše fakturačné údaje, dátum a modul školenia. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia ! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená  iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto  ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 

Takto vyradený záujemca sa, samozrejme, môže prihlásiť na ďalší termín aktualizačnej odbornej prípravy v priebehu roka 2019.

Ak máte záujem o školenie neskôr, ale chcete sa už prihlásiť dopredu, aby sme vás informovali, zaregistrujte sa prosím v tomto formulári

Komentáre

Súvisiace

Školenie inštalatérov 22. a 23. 3. 2021

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“.

01. 03. 2021VIAC

 

Aktualizačné školenie inštalatérov

Pozvánka na preškoľovanie inštalatérov OZE

17. 11. 2020VIAC

 

Registrácia na školenie inštalatérov fotovoltických a fototermických zariadení

Registrácia na školenie inštalatérov fotovoltických a fototermických zariadení

09. 08. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek