Osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov/fotovoltických systémov 12. marca 2019

SAPI
15. 02. 2019Vážený držiteľ osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov,

    na začiatku roka 2014 ste v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získali Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch: 

DátumČasModulCena s DPHPrihlásenie doÚhrada doPočet účastníkov
12.03.20198.00 – 12.00Fototermika120.00 EUR03.03.201907.03.201940
12.03.201912.00 – 16.00Fotovoltika120.00 EUR03.03.201907.03.201940


V cene je zahrnutý aj študijný materiál a občerstvenie počas podujatia.


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť  
na adrese skolenia@thermosolar.sk  na jeden z v tabuľke uvedených termínov . Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia ak vlastníte osvedčenia na fototermiku a fotovoltiku, tak obidvoch,Vaše fakturačné údaje, dátum a modul školenia. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia ! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená  iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto  ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 

Takto vyradený záujemca sa, samozrejme, môže prihlásiť na ďalší termín aktualizačnej odbornej prípravy v priebehu roka 2019.

Ak máte záujem o školenie neskôr, ale chcete sa už prihlásiť dopredu, aby sme vás informovali, zaregistrujte sa prosím v tomto formulári

Komentáre

Súvisiace

Workshop Photon Energy: Paralelné prepájanie striedačov

Solinteg laboratory, Karlova 933/7, 614 00 Brno, Česká republika

13. 12. 2023VIAC

 

Hrozí nedostatok inštalatérov?

Euractiv upozornil na nedostatok inštalatérov, ktorý by mohol spomaliť rozvoj OZE. Z predchádzajúcej novinky by sa mohlo zdať, že to bude to posledné, čo môže rozvoju zelených zdrojov na Slovensku brániť, no Slovensko sa na túto skutočnosť pripravuje

08. 02. 2023VIAC

 

Školenia inštalatérov OZE v roku 2022

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Vás pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“.

31. 03. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek