Odkaz z diskusie: "Prosím Vás pekne, robte už niečo pre výrobcov OZE a KVET..."

Pavel Šimon
27. 04. 2015Pod minulou výzvou na regionálne stretnutia sme dostali v diskusii odkaz: "Prosím Vás pekne, robte už niečo pre výrobcov OZE a KVET...". Týmto by som začal opätovnú výzvu na regionálne stretnutia poškodených výrobcov a stručným súhrnom čo sa udialo za posledný čas. hneď na začiatku zopakujem adresy na registráciu na jednotlivé regióny:

Región VSD: Registačný formulár

Región SSE-D: Registačný formulár

Región ZSDis: Registačný formulár

Teraz k tej horšej stránke - chápem pocity poškodených výrobcov. Máme prakticky koniec apríla a väčšina nevidí žiadnu zmenu. Časť poškodených sa dočkala vydania predbežného opatrenia. Tie nariaďujú distribučke vyplácať podporu podľa zákona do doby ukončenia súdu (a/alebo do konca roka 2015). Najviac ich bolo vydaných pre VSD. Iní ale naopak dostali zamietavé stanovisko k predbežnému opatreniu - najmä v regióne SSE-D. Súd pristúpil na argumentáciu, že "by mohla SSE-D skrachovať". Takže vidno, že už na okresných súdoch je značná nejednotnosť výkladu toho istého zákona, tej istej situácie. Aj to je jeden z hlavných dôvodov na stretnutie a výmenu informácií. Kancelária p. Prezidenta nám aj druhýkrát odpovedala, že sa našou (vašou) vecou nemôže zaoberať a nie sú pripravení dať podanie na Ústavný súd. V širších súvislostiach rozhodnutie kancelárie prezidenta chápem. Prezident sa pre množstvo jedincov a aj organizácií stal poslednou nádejou na malé množstvo spravodlivosti. Len pán Prezident chce podľa jeho verejných slov byť záštitou slušnosti a morálky. A tu je masovo a jednoznačne zneužívaný zákon. A to by si mali v kancelárii prezidenta uvedomiť. Tu nejde "len" o jednotlivca, tu ide o množstvo postihnutých z celého Slovenska. Navyše je tým nivočený odbor priemyslu a ľudskej činnosti, ktorý vo svete začína tvoriť základ novej ekonomiky. Odbor, ktorý zamestnáva narastajúce množstvo ľudí, nie však na Slovensku. V piatok minulý týždeň sme boli na seminári organizovanej podpredsedom EK p. Šefčovičom v súvislosti s pripravovanou Energetickou úniou. Jeden z piatich nosných pilierov tejto únie je "dekarbonizácia" a OZE by mali hrať zásadnú rolu. S pánom podpredsedom nachádzame množstvo porozumení, a v myšlienke Energetickej únie ho jednoznačne podporujeme. Bohužiaľ i napriek príprave sa na osobné stretnutie nevytvorilo miesto. Takže náš list so žiadosťou o pomoc v Akcii 1508 ešte riešime. Na záver sa opätovne vrátim k výzve z diskusie. Moja odpoveď bola (a stále zostáva): "chápem tvoje spravodlivé rozhorčenie. Ale tvoj hnev sa obracia nesprávnym smerom – nie SAPI odmietlo vyplácať zákonnú podporu. A ani výzva “robte už niečo pre výrobcov” nejde správnym smerom. Mala znieť: Výrobcovia urobte už niečo pre seba. Poškodených je do 1200 a na protest príde 300. To sme mali podvádzať a najať si 900 ľudí z Bratislavy? Po týždni výzvy na stretnutie sa zaregistrovalo menej ako 100 ľudí. A to zatiaľ ani netreba nikam ísť, len sa napísať do formulára." Malé upresnenie - už sme sa prehupli nad 100 prihlásených - bohužiaľ zo všetkých regiónov spolu. A ešte dodatok: ak sa to nezmení, tak vlastne majú na distribučkách pravdu - môžu si to dovoliť. Je to proti zákonu aj etike, ale veď tu ide o desiatky miliónov EURO a vtedy je aj špinavosť "dovolená", najmä ak sa obete nemajú chuť brániť.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek