Regionálne stretnutia poškodených

Vážení poškodení v Akcii 1508,

mnohí z vás máte v poslednej dobe pocit, že dianie okolo tejto veci ustalo. Navonok máte aj trochu pravdu, lebo množstvo aktivít sme nezverejňovali, lebo sa nedali. Ďalšie aktivity boli na strane mnohých poškodených. Boli to individuálne akcie – predbežné opatrenia, súdne žaloby, trestné oznámenia a pod.

Taktiež sa sťažujete na nejednotnosť rozhodnutí jednotlivých súdov. Preto sme sa rozhodli spraviť regionálne stretnutia vás poškodených, tak aby ste si vedeli vymeniť informácie a následne sme pripravili ďalší celoslovenský protest v Bratislave.

Registračné formuláre pre jednotlivé regióny sú tu:

Región VSD: Registačný formulár

Región SSE-D: Registačný formulár

Región ZSDis: Registačný formulár

Keďže to chceme udržať nízkonáklaodvé, tak by bolo dobré využiť naše vlastné možnosti a neprenajímať si konferenčnú miestnosť. Napíšte či u vás by sa dalo riešiť stretnutie tak okolo 40 až 70 ľudí (SSE-D možno aj viac).

Termín:

 • Do 26. 4. by som vás požiadal o vyplnenie formulárov.
 • 27. a 28. 4. by sme vybrali termíny a miesta stretnutí. Tie by sme dohodli s poskytovateľom priestoru.
 • 29. 4. to zverejníme – kde a kedy sa uskutočnia stretnutia, tak aby ste si vedeli naplánovať cestu.
 • Stretnutia by sa udiali v termíne od 4. 5. do 15. 5.
 • Súbežne by sme na termín po 18. 5. pripravili protest v Bratislave.

Poznámka 1: bolo by dobré, keby na toto stretnutie ste prišli aj s vašimi právnikmi, ktorí vás zastupujú v žalobách. Pomohlo by to zjednoteniu postupov a následnej právnej argumentácii, lebo už aj RDS „trochu“ poučili a ich argumentácia je lepšia a agresívnejšia.

Poznámka 2: V predchádzajúcom článku sa rozbehla diskusia, kde sa viacerí oprávnene vyjadrili k slabej aktivite poškodených. Preto vás prosím podporte sa navzájom a zúčastnite sa týchto stretnutí, nech aj my ako asociácia vidíme, že sa nám oplatí bojovať.

28 thoughts on “Regionálne stretnutia poškodených

 1. http://www.energie-portal.sk/Dokument/georg-hotar-odnatie-podpory-oze-je-kradezou-slovenskej-vlady-102368.aspx

  Slovensko sa možno bude musieť brániť voči súdnym sporov od investorov do obnoviteľných zdrojov energie. Spôsobili to retroaktívne opatrenia, ktoré viedli k tomu, že niektorí investori boli vyradení z vládnej podpory solárnych a iných elektrární. Téme sa venuje švajčiarska advokátska spoločnosť Global Investment Protection (GIP). Veľký počet investorov do obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu bol zbavený vládou garantovanej „výkupnej tarify“, po spätnom zavedení kontroverzného „postupu oznamovania“. Úplná strata dotácií pre celý rok 2015 znamená, že niekoľko investorov by mohlo čeliť bankrotu. Podľa odborníkov z GIP by teraz mohlo Slovensko čeliť medzinárodným súdom. Mnoho investorov do obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu má sídlo v zahraničí môže žalovať Slovensko na medzinárodných rozhodcovských súdoch. „Odvolanie štátnej finančnej podpory môže byť klasifikované ako vyvlastnenie súkromného majetku na základe Zmluvy o energetickej charte (Energy Charter Treaty – ECT), ktorej je Slovensko jedným zo signatárov,“ hovorí riaditeľ GIP Georg Hotar.

  „To, čoho sme dnes svedkami, nie je nič menšie ako kradnutie slovenskej vlády počas dňa“, pokračuje Hotar.

  Podľa Hotara sa môžu investori z členských krajín ECT obrátiť na medzinárodné súdy a majú veľkú šancu na vížastvo. „Nadišiel čas pre investorov, aby zložili rukavice a bránili sa všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii,“ uzavrel Hotar.

 2. http://www.energie-portal.sk/Dokument/georg-hotar-odnatie-podpory-oze-je-kradezou-slovenskej-vlady-102368.aspx

  Slovensko sa možno bude musieť brániť voči súdnym sporov od investorov do obnoviteľných zdrojov energie. Spôsobili to retroaktívne opatrenia, ktoré viedli k tomu, že niektorí investori boli vyradení z vládnej podpory solárnych a iných elektrární. Téme sa venuje švajčiarska advokátska spoločnosť Global Investment Protection (GIP). Veľký počet investorov do obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu bol zbavený vládou garantovanej „výkupnej tarify“, po spätnom zavedení kontroverzného „postupu oznamovania“. Úplná strata dotácií pre celý rok 2015 znamená, že niekoľko investorov by mohlo čeliť bankrotu. Podľa odborníkov z GIP by teraz mohlo Slovensko čeliť medzinárodným súdom. Mnoho investorov do obnoviteľných zdrojov energie na slovenskom trhu má sídlo v zahraničí môže žalovať Slovensko na medzinárodných rozhodcovských súdoch. „Odvolanie štátnej finančnej podpory môže byť klasifikované ako vyvlastnenie súkromného majetku na základe Zmluvy o energetickej charte (Energy Charter Treaty – ECT), ktorej je Slovensko jedným zo signatárov,“ hovorí riaditeľ GIP Georg Hotar.

  „To, čoho sme dnes svedkami, nie je nič menšie ako kradnutie slovenskej vlády počas dňa“, pokračuje Hotar.

  Podľa Hotara sa môžu investori z členských krajín ECT obrátiť na medzinárodné súdy a majú veľkú šancu na vížastvo. „Nadišiel čas pre investorov, aby zložili rukavice a bránili sa všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii,“ uzavrel Hotar.

 3. Vážený pán Šimon, chcem reagovať na Váš podnet, nové stretnutia podľa pôsobnosti jednotlivých RDS. Je už na svete nejaké riešenie-spoločné? okrem samostatných žalôb, príp. predbežných opatrení? Všetky podnety viacmenej, aspoň odpovede kompetentných sú vyhýbavé. Čím viac som čítala odpovede GP, Protimonopol úradu, SOI , URSA, tým viac som začala chápať novelu zákona. Dosť som spoliehala na pasáž z výkladu-právneho rozboru novely zákona o podpore, ktorou pripravili RDS viac ako tisíc výrobcov o podporu a to hlavne na prechodné ustanovenie §18e, lenže keď som to možno po stý krát čítala , tak som prišla na to , že opierať sa oň nemôžme. Možno veci chápem ináč ale v určitom momente som pochopila význam §18e a to , že vlastne hovorí o §3 zákona-teda iba tento paragraf hovorí o podmienkach podpory-teda chápem to tak, že iba zmeny týkajúce sa tohto paragrafu sa netýkajú výrobcov z OZE , ktorí uviedli zariadenia do prevádzky pred 1.1.2014. Až §4 hovorí o právach a povinnostiach nás výrobcov a jeho novela má pre nás likvidačný moment. Teda si myslím, že ak v žalobách čo podávali naši právnici spoliehame práve na toto ustanovenie zákona , tak podľa mňa nepochodíme. V ďalšom je sporné ako dokážeme doručenie RDS-kám podania o oznámení uplatnenia podpory spolu s plánom výroby na nasl, rok, keď zatiaľ my tvrdíme že sme podali a RDS to neeviduje?. Ono sa treba skôr opierať práve o nezmyselnosť novely práve v bode sankcie-ktorá je pre nás likvidačná, v nekorektnom správaní RDS voči nám ako zmluvným partnerom-teda rozposlanie oznámení týždeň pred vianocami . Skôr sa treba na vec dívať ako na plánovaný podvod RDS , ktoré sa deje s ,, požehnaním štátu,, Mali sme stretnutia s pani Gyongy a medzinár. práv. kanceláriou, zatiaľ nemáme ešte ani zmluvy ani žaloby, ktoré by boli podané na medzinárodnú inštitúciu. Tak neviem či máte niečo nové v postupe ktorý by ,,zabral,, lebo naozaj súdy sú pomalé a nám čas beží a prichádzame o peniaze.

  • Dobrý deň,
   vaše vysvetlenie § 18e je v podstate správne – tak ako ja na to idete logicky ale laicky. To však nie je (našťastie v tomto prípade) správny postup.
   Treba sa na to pozrieť právnickou a legislatívnou logikou:
   1. ak pozriete predchádzajúce §18X, tak tam kde zákonodarca chcel odkázať na prechodné ustanovenia na konkrétny §, tak ho explicitne menoval. Ak bolo napísané podmienky podpory, neznamená to teda „len § 3“. Lebo aj §3a a §3b sú podmienky podpory.
   2. dokonca aj § 4 ods. (2) i napriek tomu, že sú to práva a povinnosti obsahuje podmienky podpory. Ak nepošlete oznámenie, nemáte nárok na podporu – je to teda podmienka podpory.

   Navyše argumentácia je ďaleko širšia – splnenie povinností už len podpisom zmluvy, neproporčnosť „sankcie“, RDS nemajú faktické právo na „udelenie“ sankcie. Neprítomnosť možnosti dokázať svoju nevinu a pod.

   • Dobrý deň pán Šimon, je pravdou že nie som právnik, ale §18 e -čo som k tomu napísala sa týka §3 z toho titulu, že zákon 309/2009 vo svojom začiatku, kde sa hovorí o podmienkach podpory bol len paragrafom 3 až novely zákona rozšírili tento paragraf podmienok na §3a a §3b. Ale keby išlo o iné veci tak by to pod §3 nebol zákonodarca vsúval-to je jasné.
    Ale neodpovedali ste mi na otázku, či sú nejaké nové možnosti resp. postupy obrany nás ako poškodených, čo by malo byť prejednávané na tých našich regionálnych stretnutiach. Na súdoch tu v SR neviem aké šance máme, to uvidíme až po prvom rozhodnutí súdu o platnosti našich zmlúv a povinnosti RDS plniť si tieto zmluvy v celom rozsahu-neviem či sú už také rozhodnutia na svete/a aj keď sú, u nás aj tak precedens neplatí/. Predbežká nejaké boli vydané , ale ak sú zlé formulované/ako aj v našom prípade RDS ich neakceptuje/.Predbežká nie sú zatiaľ víťazstvo. Riešenia vidím možno iba na medzinárodnej úrovni, ale okrem možnosti podania na medzinárodnej arbitrážnej inštitúcii-čo sa zatiaľ cez pani Gyongy neusktočnilo . Máte nejaké nové riešenia, ktoré by zabrali skôr a boli účinné? Alebo vieme dosiahnuť taký rozruch v parlamente a v mediach , že budú aj ,,obete,,/minister hosp./ako u Váhostavu? Naposledy , keď sme protestovali pred parlamentom, podávala sa z Vašej strany nejaká zmena-resp. novela zákona-robili s tým v parlamente niečo? Postavili sa za nás poslanci s ktorými sme sedeli v kabinete alebo ktorí boli pri nás vonku pred budovou NR? Medializácia z protestu zlyhala, máme nejaké šance ďalším protestom?

    • Áno máme nové veci, informácie a postup. Práve preto zvolávame tieto stretnutia. Všetko sa nedá napísať, preto sa potrebujeme stretnúť. Do termínu stretnutí budeme mať ešte ďalšie veci rozpracované a aj uzavreté.
     Čo sa týka zahraničia, aj tam sú veci v nejakom pohybe, ale ako sa hovorí: človeče pomôž si sá a potom ti pomôžu aj iní. Pokiaľ tu nebudeme silní, zahraničie nám to nevyrieši. Preto sme aktívni.

  • Tiež si myslím, že všetko čím podmieňujete vyplatenie podpory je „podmienkou“ podpory bez ohľadu na to v akom je paragrafe. A tak ako tvrdili právnici, podmienky podpory sú v celom zákone, napr. aj v §4a ods. 2 a podobne, je ich tu nespočet… Je to len zneužitie ich postavenia a prisvojenie si právomocí, ktoré nemajú…

   A potom si predseda úradu kúpi auto AUDI A6, ako „odmenu“ za to, že odstavil OZE a spôsobil im škody za 67 mil. EUR + ďalšie vyvolané náklady.
   Páčil sa mi aj prístup jedného komentujúceho (už neviem ku ktorému príspevku), že zrušil zmluvy na dodávku EE ako spotrebiteľ aj vo všetkých svojich firmách. Ale zdá sa že týmto trom monopolným gigantom to bude jedno, ale keď sa dohodneme všetci a vyberieme si iného dodávateľa EE. Veď každý výrobca OZE je aj spotrebiteľ na viacerých odberných miestach. Ale možno obchodovanie s EE nie je pre nich až tak podstatné, keď zarábajú na krásne nastavenej TPS…?!
   …a ešte zaujímavý príspevok:
   http://www.energie-portal.sk/Dokument/georg-hotar-odnatie-podpory-oze-je-kradezou-slovenskej-vlady-102368.aspx

   • To malo byť pokračovanie a zmysel mal byť, že treba ukázať na podobnosť medzi situáciou malých podnikateľov voči Váhostavu so situáciou alternatívnych výrobcov elektriny voči distribučkám. V oboch prípadoch sú to stovky malých podnikateľov a mamutia firma(y) a hrozí strata zamestnanosti stoviek a tisícov zamestnaní.

    • a ešte niečo chcem Vám povedať: napr. u nás v meste napr. Penta predtým sehnala dá sa povedať všetky továrne aj nemocnicu – všetky zatvoril, zničil a do dnes napr. nemocnicu len využíva, ani cent do toho neinvestuje. Mám strach, že teraz zase čaká na zoznam krachovaných výrobcov OZE, no a pekne začne zase „nakupovať“, podľa mňa všetky vieme že elektrárne fungujú ako zlaté bane, no a začína lov. Možno aj JandT…
     Podľa mňa tá celá situácia je 100% úmyslne spravená, že oni aby vedeli teraz pekne a kľudne loviť – možno a aby bol aj také, kludné ticho a aby nebola situácia v TV. 🙁
     a bez vedomosti občanov.

 4. Prečo napr. v Nemecku nem. občania poznajú napr. solárnu technológiu a každý občan to podporuje? Tak niekde je chyba a niekto to tu úmyselne to celé blokuje.

 5. Má to pre nás význam, ak máme sumu na vymáhanie len cca 4.000,– EUR?
  Človeka to strašne štve a chcel by im to vrátiť, ale nakoniec vidí, že je v podstane bezmocný a nemôže nič urobiť… 🙁

  • Práve zjednocovanie a spoločný postup je to čo nás najviac posunie. Proti jednemu si dovolia, ale ak sa budeme brániť jednotne a vo veľkej sile, ktorá bude vidieť, potom to vzbudzuje u populistu najväčší strach.

  • Zdravím každého.
   Len toto my nie je jasné, že ako som videl zoznam postihnutých na stránke URSA, tak najviac a najväčší sú v “okrese” SSE-D. Sú v zozname aj veľké a “silné” majitelia, podnikatelia a toto my ne ide do hlavy, že prečo to tak nechajú, prečo má stále FICO a URSO takú veľkú a namyslenú odvahu? Kto stojí v pozadí SMERU? Proste máme pravdu, vieme to dokázať, ale vidíte, sme “bezmocný”, ja osobne myslím, že teraz je búrlivá téma: Váhostav – v parlamente, podľa mňa 100%-ná podobná téma je naša, len poprosím každého, kto má známeho v parlamente – KDH, SNS,….aby dali našu akciu 1508 do parlamentu, prosím aby s tým aj vyrukovali poslanci KDH (pán Figeľ), alebo SNS…Keď občania uvidia ďaľšiu veľkú, tajnú kauzu SMERU – URSO tak myslím dalo by sa dosiahnuť naše cieľe – boj proti nelegálny stav – že nás distribučky vydierajú a zneužijú, napr. vieme dokázať, že napr. teraz vyrábame elektrickú energiu a oni za to neplatia ani cent, to v EÚ nikde nerobia, to je proti základného zákona EÚ, pane bože a na Slovensku to sa dá, kde sme na konci sveta, kde ani základné zákony neexistujú, len červené smerácke čerty – ktoré priamo, naživo vydierajú občanov cez TV. Proste treba už niečo robiť. Len ako sledujem tú celú špinavú situáciu tak prídem časovo na to, a aj vypoznám ľudí, ktoré naozaj majú veľkú moc, tak prídem na to, že neexistuje pravda, zákon, len ten má pravdu, kto má peniaze a kto sedí hore – teraz smeráci no sú všade ako muchy. Neviem, pán Šimon by mohol už niečo vymyslieť, že ako na to, ja vidím – dosiahnuť výsledok podobne ako pri kauze s názvom Váhostav v parlamente, oni to vedeli zriadiť, pýtam sa my prečo nevieme? 🙁
   A viete čo ešte je divné, že oni neišli pred parlament kričať, ale vidíte a cítite, že vedeli to tak zriadiť, že aj posledný človek o tom vie, no ako na to? A aj oni – tieto postihnutý nemajú údajne finančné prostriedky, ale aj tak viete o tom :-), tak niekde musí byť chyba, nie?

   • No ono časť odpovedi napísal už Roman tu: http://www.sapi.sk/akcia-1508-aj-jej-paralely-s-beznym-zivotom/: „Ak chceš porovnávať akciu Váhostav a 1508, treba si uvedomiť, že to, čo sa okolo Váhostavu deje nemá nič spoločné s bojom o spravodlivosť ale je to hlúpa politická hra. Nič iné. Veritelia Váhostavu sú v očiach verejnosti “okradnutí zamestnávatelia”, zatiaľ čo výrobcovia EE z OZE umýselne označovaní ako “fotovoltici” sú rovnako úmyselne označovaní a v mysliach verejnosti pranierovaní ako tí, kvôli ktorým je drahá elektrina. A pre politika sme riziková skupina…“

    • A prečo sme riziková skupina? Prečo pre ľudí nevysvetlí niekto pravdu, že nie sme mimozemšťania a vyrábame a pracujeme usilovne, toto sa prečo nedá vysvetliť?

     • Ale o to sa usilujeme už od samotného vzniku asociácie. Len klasické média a štátni predstavitelia vrátane politikov narobili obraz, že podobná katastrofa a boom ako v Čechách. Potom „Brhelové milióny v energetike“ a ľudia uverili, že fotovoltika sú tie „hnusné“ železá a panely na tých najúrodnejších poliach Slovenska.
      Ďalší tlak vyvinulo nepravdivé tvrdenie, že OZE zdražuje elektrinu.
      Za roky 2008 až 2014 stúpal TPS o 20 € ale silová elektrina klesla o 50 €. Len zväčša sa povie A – nárast. A to B – pokles sa už nespomína.

    • alebo niektorý „veľké“ na slovensku to úmyselne blokujú a v tajnosti kšeftujú a predajú emisie? Kto vie? V nemecku prečo sa dovolia všade stavať napr. fot. elektrárne a nemci to max. podporujú aj občania? Prečo nie sú proti? Divné, nie.

     • Ono je to na dlšiu „filozofickú“ debatu. Len priemerný nemecký plat je na úrovni okolo trojnásobku nášho. A v tom relatívnom nadbytku môžu myslieť aj na dlhšiu budúcnosť.
      Ak bežný občan myslí iba na to ako prežiť ďalši mesiac, tak environmentálna zodpovednosť nie je zásadná priorita, a navyše ak je povedané že tie „soláre“ mu zdražili elektrinu o 20 €, tak je nasratý, ale nie na pravú osobu.

  • Má to pre nás význam? – Nuž pozrite sa na to asi tak. Kedy to začne mať pre Vás význam? Keď Vám vezmú dom? Keď Vás opustí manželka? Zabijú psa?
   Ide o to, že Vás protiprávne okradli (ak ste sa samozrejme nevykašľali na všetko) a je len na Vás, akú sumu budete tolerovať. Ja osobne sa v obchodných prípadoch súdim aj o sumy za 167,- EUR. Z princípu. Pretože výška škody je závislá iba od toho, koľko im budete tolerovať.
   Iný príklad: je vražda jedného žida genocídou?
   A ak sa udeje miliónkrát po sebe?
   Neberte to osobne, porozprávajte sa sám so svojou etikou, čo viete zniesť,

   • Prosím Vás pekne, robte už niečo pre výrobcov OZE a KVET, nie len tu písať, aký veľký pánom ste :-)….. nemyslite si, že som proti Vám, ale riadne ani jednu akciu ste nevedeli žiaľ organizovať riadne. Držím Vám palce a dúfam, že niečo vybavíte, aspoň v TV povedzte už aspoň jednu vetu o tom – akcia 1508, nie tu písať, ako malé deti na facebook 🙂
    Držím Vám palce a ešte raz, aby ste sa pochopil, ja aspoň píšem pravdu 🙂 a nie som proti Sapi

    • Miro,
     chápem tvoje spravodlivé rozhorčenie. Ale tvoj hnev sa obracia nesprávnym smerom – nie SAPI odmietlo vyplácať zákonnú podporu. A ani výzva „robte už niečo pre výrobcov“ nejde správnym smerom. Mala znieť: Výrobcovia urobte už niečo pre seba. Poškodených je do 1200 a na protest príde 300. To sme mali podvádzať a najať si 900 ľudí z Bratislavy? Po týždni výzvy na stretnutie sa zaregistrovalo menej ako 100 ľudí. A to zatiaľ ani netreba nikam ísť, len sa napísať do formulára.
     Časti „aký veľký pánom ste“ nerozumiem, a nemám pocit, že by sme sa niekoho snežil ohurovať svojou „ani vlastne neviem čím“.
     Aby som však bol konštruktívny: už si zaregistrovaný na regionálne stretnutie? Koľko iných poškodených výrobcov čo poznáš si oslovil aby sa pridali a išli? Lebo bez toho aby ste sa vy výrobcovia zmobilizovali a pomohli nám niečo spraviť sa nič neudeje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.