Novela zákona o energetike a G-komponent v NR SR

Pavel Šimon
31. 03. 2014Dňa 27. 3. 2014 sa na prerokovanie dostala novela zákona o energetike, ktorá riešila aspoň čiastočne protiprávnosť G-komponentu (poplatok za rezerváciu výkonu výrobcu) zavedeného protiprávne vyhláškou ÚRSO č. 221/2013. I napriek tomu, že návrh opozičných poslancov Alojza PŘIDALA, Jána HUDACKÉHO, Jozefa MIKUŠA a Gabriela CSICSAIA iba odstraňoval nerovnoprávnosť medzi jednotlivými elektrickými sústavami a jednotlivými výrobcami, tak vládna strana nevyužila túto príležitosť na nápravu. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo všetkých 136. Za hlasovalo 59, vrátane troch vládnych poslancov. Proti hlasovalo 62 poslancov (samozrejme iba vládni). Zdržalo sa hlasovania 15 poslancov, jeden z opozície. Neprítomní boli 14-ti poslanci (celý zoznam aj s menami je možné nájsť tu: www.nrsr.sk). Aby som citoval z dôvodovej správy: "Cieľom predkladanej novely zákona je odstrániť nedostatky existujúcej právnej úpravy vo vzťahu k novozavedenej a nesystematickej platbe za prístup do prenosovej alebo distribučnej sústavy a stanoviť maximálnu výšku tejto platby v závislosti na množstve dodanej energie do sústavy. Predkladaná novela zákona má za cieľ zabrániť diskriminácii medzi výrobcami elektriny pripojenými do distribučnej sústavy a výrobcami elektriny pripojenými do prenosovej sústavy a medzi výrobcami elektriny z rozličných zdrojov výroby elektriny. Novela zákona má rovnako za cieľ zvýšiť právnu istotu a posilniť ochranu práv výrobcov elektriny." Ešte stále je otvorené podanie opozičných poslancov (celkom 45) na Ústavný súd. Pevne veríme, že keďže vládni poslanci nevyužili možnosť čiastočnej nápravy nelegitimity týchto častí vyhlášky 221/2014, tak Ústavný súd sa na tento problém pozrie nezaujato.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek