G-komponent

Podanie na Ústavný súd bolo 12.3.2014 a bola mu pridelená spisová značka RVP 2375/2014.  Dňa  9. júla 2014 plénum rozhodlo podanie prijať na ďalšie konanie. Bola pridelená spisová značka  PL. ÚS 17/2014.

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu výkonu výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby – §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí za možnosť byť pripojený. Výpočet je komplikovaný, ale v konečnom dôsledku ide asi o 20 000€ za pripojený MW na rok. V cene tovaru (elektriny) sa to líši podľa zdroja a ide o rozmedzie od 2,2 €/MWh až po 20 €/MWh.

Čo sme spravili:

 1. Podali sme podnet na Generálnu prokuratúru SR so zdvôvodnením, prečo si myslíme, že vyhláška je v rozpore s našou aj európskou legislatívou.
 2. Medializovali sme tento problém v našich aj zahraničných médiach – či už online alebo tlačených verziách.
 3. Nadviazali sme spoluprácu s asociáciami iných výrobcov elektrickej energie.
 4. Urobili sme výber advokátskej kancelárie, ktorá nám pomôže s ďalšími krokmi proti tejto vyhláške.
 5. Spracovali sme s právnikmi komplexnú právnu analýzy čo, kedy a kde môžme spraviť. Podanie na GP SR bolo rýchle a nebolo treba hlbšej legislatívnej analýzy (tá je už na strane GP SR), ale daná problematika je dosť zložitá. Neradi by sme boli aby naše kroky boli zmarené amatérskou procesnou chybou.
 6. Doručili otvorený list prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi s vyzývou, aby využil svoje ústavné právomoci a obrátil sa na Ústavný súd SR v otázke pripravovaného zavedenia G-komponentu, poplatku pre výrobcov elektrickej energie.
 7. Požiadali zástupcov v EK o preverenie – spolupráci s inými asociáciami
 8. Spracovali odvolania proti cenovým rozhodnutiam ÚRSO pre jednotlivé RDS
 9. Naši členovia a podporovatelia podali odvolania proti týmto cenovým rozhodnutiam

Čo nás čaká:

 1. V súlade s výsledkami právnej analýzy podáme žalobu na súd
 2. Taktiež chystáme podanie na Ústavný súd SR na základe čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
 3. Niekoľko ďalších krokov, ktoré ešte nechceme zverejňovať

Odkazy na webe:

Novela zákona o energetike a G-komponent v NR SR

EnergiaWeb.sk: V čom je problém G-komponentu

VEnergetike.sk: G-KOMPONENT POPUTUJE NA ÚSTAVNÝ SÚD

Energia.sk: G-komponent: Opozícia sa obracia na Ústavný súd SR

TA3: TB opozičných poslancov: Kritika vyhlášky ÚRSO o G-komponente

TA3: Vyhláška o G-komponente je podľa opozície diskriminačná

Energie-portal.sk: Opoziční poslanci predkladajú novelu zákona o energetike

Rozdieľ medzi G-komponentom a “Solárnou daňou”

G-komponent môže odstaviť elektrárne

G-komponent zaujal aj Brusel