Aktualizácie v akcii 1508

Pavel Šimon
02. 01. 2015Vážení výrobcovia elektriny z OZE a KVET, ako ste svedkami, aj tu na našich stránkach, tak od poloviny decembra 2014 Slovensko (a najmä vy) ste cieľom neuveriteľného svojvoľného vysvetlenia zákonov, ktoré je možné považovať  v mnohých smeroch za trestný čin (alebo viacero). I keď s príchodom prvých dní nového roka sa tie najhoršie obavy (zdá sa) o odpájaní výrobcov distribučkami nenaplnili, tak celá vec nie je ešte u konca. Na obidvoch stranách - vás výrobcov (v spojení s nami) a distribučkami a úradom - je ešte dosť nástrojov na vyhrotenie situácie. Na strane opačnej je ešte množstvo represívnych opatrení. Na vašej strane množstvo obranných aktivít. I napriek tomu, že distribučky neodpájali výrobcov od 1. 1. kedy podľa nich vraj stratili nárok na podporu, to môžu urobiť kedykoľvek (technicky, nie podľa zákona). Taktiež môžu odmietnuť preplatiť vaše faktúry a podobne. Sme si vedomí aj ďalších iných, ale načo im radiť. Na našej (správne povedané vašej) je množstvo protiopatrení a proaktívnych krokov. V posledný deň minulého roka sme ministrovi hospodárstva zaslali list s upozornením na stav, list sme zaslali aj množstvu energetických aj klasických médií. Nakoľko bol "sviatočný" a silvestrovský čas, tak pevne verím, že vážnosť tejto situácie si uvedomia v týchto dňoch návratu do kancelárií a reálneho Slovenska. V našom článku sme aj zmenili list na SSE-D keďže už aj oni svojich výrobcov informovali o zámere porušovať zákon. V týchto dňoch sa chystáme na ďalšie kroky. Jeden z nich bude aj úprava časti nášho webu, tak aby sa tam našli aj iní výrobcovia ako fotovoltika. I napriek nášmu názvu si myslime, že aj táto "kauza" ukazuje, že obnoviteľné zdroje a KVET (celkovo alternatívna energetika) potrebuje jednotnú obranu proti aktivitám štandardnej hierarchie. Opätovne musíme skonštatovať značnú schizofréniu predstaviteľov štátu, kde na jednej strane sa vyjadrujú kladne k našej zodpovednosti za budúcnosť aj prijatím OZE záväzkov (stratégia 20-20-20, ale aj malé zdroje), na druhej strane sa dopúšťajú (či už priamo, alebo nepriamo) značného podkopávania existujúcich, ale aj budúcich, OZE. Napriek všetkému súčasnému pohybu zostávam optimistom a som presvedčený, že budúcnosť patrí rozumnému ...

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek