Úspechy SAPIDobrí ľudia

Od začiatku v SAPI pomáhalo množstvo ľudí, ktorí nezištne, vo svojom voľnom čase, pomáhali, odborne aj ľudsky, budovať túto organizáciu. Všetkým patrí obrovská vďaka za budovanie sektora OZE na Slovensku a neúnavnú prácu v prospech fotovoltiky. Nebyť ich ochoty nezištne urobiť viac, ako treba, by asociácia nedokázala prežiť.


Založenie asociácie

Asociácia je od svojho založenia nezávislá od štátnych príspevkov a jediný zdroj príjmu je stabilná členská základňa. SAPI vznikla v roku 2010, ako prvá profesionálna OZE organizácia na Slovensku a, ako jediná, je aktívna aj doteraz.


G-komponent

SAPI iniciovalo zber podpisov poslancov pre podanie Ústavný súd SR. Vďaka príspevkom členov aj nečlenov aj následne celý súdny spor financovalo a koordinovalo. Výsledkom bolo zásadné a prelomové víťazstvo, keďže Ústavný súd označil časť vyhlášky, ktorá zavidela G-komponent za protiústavnú. Odporúčaním ÚS sa teraz riadia aj okresné súdy, ktoré, v sporoch s distribučnými spoločnosťami, rozhodujú v prospech výrobcov. Kauza G-komponent je stále aktuálna a SAPI neustále živí spoločenskú diskusiu o tomto protiústavnom poplatku.


Akcia 1508

Akcia 1508 je projekt pomenovaný podľa dátumu 15. august, čo je dátum, do ktorého si musia výrobcovia splniť oznamovaciu povinnosť a ÚRSO aj distribučným spoločnostiam poslať informácie, ktorými už aj tak disponujú. Zároveň musia do tohto dátumu potvrdiť, že si naďalej uplatňujú nárok na podporu, ktorá im už raz bola pridelená na 15 rokov. Ak si výrobca túto povinnosť nesplní, prichádza o podporu na celý rok. V roku 2015 takto prišlo o podporu viac ako 1.000 výrobcov.

SAPI organizovalo množstvo protestných aktivít aj tlačové konferencie. Podarilo sa nám zaktivizovať celý sektor a získať poslancov NR SR, ktorí iniciovali podanie na Ústavný súd SR. Podanie bolo síce neúspešné, no súd v odôvodnení aspoň jasne vymedzil vzťah medzi výrobcom a distribučnou spoločnosťou. Kauza ale dodnes nie je úplne uzavretá, no v aktuálnej novele Zákona o podpore OZE táto povinnosť nie je.


Lokálny zdroj

SAPI prišlo s návrhom konceptu Lokálneho zdroja ešte v roku 2013. Po ďalších 3 rokoch sme tento návrh dopracovali a od roku 2016 sme pracovali na jeho zaradení do legislatívy. Aktuálne je súčasťou vládneho návrhu Zákona o podpore OZE s očakávanou účinnosťou od 1. 1. 2019.


EÚ projekty

PV Grid

PV GRID bol projekt financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu od mája 2012 do októbra 2014 a jeho cieľom bolo prispieť k prekonaniu byrokratických bariér, ktoré bránili rozsiahlej integrácii fotovoltickej (PV) energie do distribučných systémov (DS) v celej Európe. SAPI bolo súčasťou tohto projektu. Na stránke http://www.pvgrid.eu/home.html v slovenskom jazyku je výstup z tohto projektu.

EXREN

Projektu EXREN znamená EXplore Renewable ENergy, čiže objavovanie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt sa zameriaval na Bratislavský kraj na slovenskej strane a na oblasti severného a južného okolia Viedne na rakúskej strane. Podporovala ho Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007-2013.


Odborné partnerstvá

Zastúpenie v Hospodárskej komisii NR SR


Rozporové konania, pripomienkové konania (tzv. MPK), účasť pri tvorbe legislatívy, rôznych stratégií SR


Spolupráce s domácimi organizáciami:            

Spolupráce so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami

Odborné podujatia


Antidumpingové clá

EÚ zaviedla clá na dovoz solárnych panelov a komponentov z tretích krajín v decembri 2013. Reštrikčné opatrenie spôsobili silný odpor medzi firmami a odborníkmi z celej EÚ. SolarPower Europe organizovala sériu aktivít, ktorých cieľom bolo odstránenie spomínaných ciel a obnovenie voľného trhu. Na Slovensku tieto aktivity pomáhala prezentovať SAPI, ktorá podporila o.i. aj otvorený list prezidentovi Junckerovi. Vďaka úsiliu SAPI Slovensko v Bruseli hlasovalo za zrušenie týchto opatrení. Od 3. septembra 2018 sú tieto clá zrušené - čo pocítia zákazníci v nižšej cene.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek