Zmena sídla SAPIZmena sídla SAPI

SAPI
25. 05. 2012Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu mení sídlo. Aktuálna poštová adresa znie: Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) Bajkalská 5/B, Bratislava 831 04 v ponuke "kontakt" nájdete okrem ostatných údajov, ktoré sa nemenili,  aj zobrezenie adresy na mape.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek