Žaloby na doručenie cenových rozhodnutí - G-komponent

Pavel Šimon
14. 07. 2014SAPI koordinovala ďalší krok v legislatívnom zápase o nastolenie právneho stavu v platbách za rezervovaný výkon výrobcov - tzv. G-komponent. Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o., v splnomocnení jednotlivými zapojenými výrobcami elektriny, podala žaloby na doručenie cenových rozhodnutí. O žalobe rozhoduje krajský súd podľa sídla navrhovateľa (výrobcu elektriny). Konanie o žalobe o doručení cenového rozhodnutia je pomerne špecifické. Žaloby sa riešia na 6 z 8 krajských súdov. Súd nerozhoduje o žalobe rozsudkom, ale uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie; spravidla ani nenariaďuje pojednávanie. Zoznam krajských súdov a im prislúchajúcim prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav: KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA – SSE-D KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA – ZSD KRAJSKÝ SÚD NITRA - ZSD KRAJSKÝ SÚD PREŠOV - ZSD KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - SSE-D KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - SSE-D KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA - ZSD KRAJSKÝ SÚD ŽILINA - SSE-D KRAJSKÝ SÚD TRNAVA - ZSD Toto je dôležitý krok, nakoľko regulátor má (opäť) svoje a svojské vysvetlenie zákona o regulácii (č. 250/2012 Z.z.) a jeho nadväznosti na ostatnú legislatívu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek